Beiaardier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beiaardier is een persoon die die een beiaard bespeelt, waar ook wel de benaming carillon of klokkenspel op van toepassing is. Doorgaans gaat het om een carillon dat zich hoog in een toren bevindt en dus op een unieke locatie. Hier maakt een beiaardier muziek die tot in de verre omtrek is te horen. Dat betekent dus in feite dat iedereen in de omgeving die het klokkenspel hoort als publiek te beschouwen is. Een van de kenmerken van een beiaardier is dat deze persoon in staat is om allerlei verschillende soorten muziek te spelen. De werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het maken van muziek in de hoge toren. Het behoort namelijk ook tot de verantwoordelijkheid om muziek te selecteren en een breed repertoire voorhanden te hebben om uit te putten. Het is geen beroep waar een volledige dagtaak aan verbonden is en zelfs geen dagelijkse werk. Over het algemeen voorziet een standaard beiaardier die deze specifieke functie bekleedt in een vijftig tal tot honderdtal muziekspelen per jaar. Naast het ten gehore brengen van muziekstukken oefent een beiaardier daar uiteraard ook voor. Het optreden van een beiaardier heeft als doel om meer sfeer in de straat te brengen, want de mensen die daar aanwezig zijn, vormen het publiek. Daarom is de muziekkeuze tegenwoordig ook meer divers dan ooit tevoren. Zo zijn er allerlei muziekstijlen die aansluiten op een diversiteit aan toehoorders. De voorbijganger die toevallig luistert, vormt dan ook een basis om de muziekkeuze op te baseren. Zo is het ook mogelijk dat bepaalde evenementen of gebeurtenissen uitgangspunt zijn om een bepaalde muziekstijl ten gehore te brengen. Een simpel voorbeeld betreft kerstliederen in de periode voor kerst. Een beiaardier kan een man of vrouw zijn en een andere benaming kan ook zijn klokkenist.

Een beiaardier is dus een muzikant of musicus die in torens muziek maakt zonder dat daarbij direct zichtbaar aanwezig publiek is. Een beiaardier ziet geen publiek, zoals een orgelman op straat wel direct contact heeft met mensen of een organist die in een kerk of concertzaal gevuld met publiek speelt. Dat maakt het beroep ook zo bijzonder. Overigens is het op bepaalde plekken wel toegestaan en mogelijk om als de beiaardier speelt toe te kijken in de toren. Het is echter niet zo dat er sprake is van kaartverkoop om in een uitverkochte ruimte in de toren voor publiek te spelen. Dat is niet de essentie van een beiaardier die voor heel de stad speelt, waar de beiaard maar te horen is. Een beiaard is een carillon dat uit speciaal gegoten klokken bestaat die bijvoorbeeld gemaakt zijn door een gieterij medewerker. Er zijn een aantal kenmerken waaraan een beiaard dient te voldoen, zoals een vaste ophanging met minimaal drieëntwintig klokken van brons. Deze zijn in halve tonen op volgorde op elkaar afgestemd om deze te samen door de beiaardier harmonisch te laten klinken. Het is een muziekinstrument dat met een klavier te bespelen is dat zich over het algemeen in torens bevindt. Bijvoorbeeld in een toren die in het midden op een centrale locatie in de stad is gevestigd. Van alle muziekinstrumenten is een beiaard het zwaarste en er zijn klokken die een gezamenlijk gewicht hebben van bijna honderd ton.

VERSCHIL TUSSEN ORGANIST EN BEIAARDIER

Er is een verschil aan te merken tussen een beiaardier en een organist. Zo bespeelt een beiaardier een carillon, beiaard of klokkenspel en speelt een organist op een orgel. Het belangrijkste onderscheid is dus een verschil in het type instrument dat een beiaardier of organist bespeelt. Bovendien is een orgel als muziekinstrument gemaakt door een muziekinstrumentenmaker in de vorm van een orgelmaker. Bij een beiaard vormen de klokken een belangrijk onderdeel van het muziekinstrument en deze ontbreken uiteraard bij een orgel. Ook is er nog een verschil voor wat betreft de uitvoering, want een organist kan naast solo spelen deel uitmaken van een ensemble of band.

WAT DOET EEN BEIAARDIER:

  • Voorslagen automatisch spel verwisselen
  • Beiaard bespelen
  • Muziek selecteren
  • Repertoire samenstellen
  • Oefenen op oefenklavier
  • Toren beklimmen
  • Sfeer brengen
  • Verzoeknummers spelen
  • Arrangeren en improviseren

Stadsbeiaardier:

Beroep beiaardier:

OPLEIDINGEN TOT BEIAARDIER

Het is uiteraard belangrijk om muzikaal onderlegd te zijn om het beroep beiaardier uit te oefenen. Een conservatoriumopleiding op hbo-niveau is een voorbeeld van een degelijke basisopleiding. Er is in Nederland echter ook een specifieke opleiding beschikbaar die opleidt tot beiaardier. Dat is de Beiaardschool die al sinds 1953 bestaat en destijds is opgericht in Amersfoort. Het is zelfs een van de weinige opleidingen in de wereld waar het mogelijk is om een conservatoriumopleiding te volgen tot klokkenist of beiaardier op het Master of Music niveau. Overigens maakt deze Beiaardschool sinds 1985 onderdeel uit van het conservatorium in Utrecht.

BEDRIJVEN WAAR EEN BEIAARDIER WERKZAAM KAN ZIJN

Een beiaardier maakt veelal onderdeel uit van een vereniging en bespeelt de beiaard meestal op vrijwillige basis. Het is ook mogelijk dat een gemeente een stadsbeiaardier aanneemt om deze in de toren van de stad muziek te laten maken. Overigens kan een beiaard ook geautomatiseerd zijn, waarbij de focus ligt op het verwisselen van voorslagen van automatisch spel. Indien er geen sprake is van een vaste beiaardier bestaat ook de mogelijkheid dat er steeds andere beiaardiers optreden tegen een bepaalde onkostenvergoeding of vrijwillig.

COMPETENTIES BEIAARDIER

Het is voor een beiaardier vooral belangrijk om muzikaal onderlegd te zijn en talent te hebben om een beiaard te bespelen. Een beiaard is niet zomaar een muziekinstrument en om die reden is het van belang om een voorkeur te hebben voor het maken van muziek op klokken. Een van de competenties die daarbij van pas komen, is hart hebben voor de ambachtelijke en sociale aspecten die deze vorm van muziek maken met zich meebrengen voor de inwoners en passanten. Verder is het belangrijk om goed te kunnen improviseren en arrangeren en om met een onzichtbaar publiek muzikaal contact te maken. Tot slot is het belangrijk om van allerlei soorten muziekstijlen te houden.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS BEIAARDIER

Er is weinig vraag naar beiaardiers als het gaat om het verrichten van werkzaamheden in loondienst. Wat dat betreft is daarin geen verandering te verwachten in de toekomst, zodat het arbeidsmarktperspectief niet echt als gunstig te boek staat. De mogelijkheden zijn bovendien beperkt door de aanwezigheid van bestaande toren met klokken. Er is verder geen sprake van allerlei opties om door te groeien als beiaardier naar een hogere functie. Het is wel mogelijk om van vrijwilliger naar betaalde beiaardier door te groeien met een vast aantal concerten per jaar.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS BEIAARDIER

Er is vanwege het vrijwillige karakter of anders beperkt aantal arbeidsuren geen sprake van een gemiddeld salaris. Het is wel mogelijk dat er voor elk optreden als beiaardier een vergoeding beschikbaar is.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beiaardier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beiaardier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl