Team Mijnzzp

Bedrijf

Als ondernemer ben je doorgaans verplicht om btw-aangifte te doen. Een uitzondering hierop is als je meedoet met de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoef je bij het versturen van de factuur geen btw te berekenen en draag je geen btw aan de Belastingdienst af. Doe je niet mee met de kleineondernemersregeling KOR en ben je ondernemer voor de omzetbelasting dan dien je btw-aangifte te doen. Ben je zzp’er dan vindt de btw-aangifte veelal per kwartaal plaats. Wil je dat liever per maand doen, dan is het mogelijk om daarvoor een verzoek in te dienen. In sommige gevallen kun je uitstel aanvragen voor de omzetbelasting. Het btw berekenen over diensten en producten is voor de meeste ondernemers verplicht. De afkorting btw staat voor belasting toegevoegde waarde. Het toegepast btw-tarief kan verschillen per activiteit, dienst of product.

Inhoudsopgave
Verplicht om aangifte omzetbelasting te doen
Factuurstelsel of kasstelsel
Betaalde btw opgeven
Btw-identificatienummer Belastingdienst
Vrijgesteld van btw

Verplicht om aangifte omzetbelasting te doen

Als zelfstandig ondernemer ben je dus meestal verplicht om aangifte omzetbelasting te doen per kwartaal bij de Belastingdienst. Dit is een van de administratieve verplichtingen waarmee je als zelfstandig ondernemer te maken krijgt. Het btw-bedrag dat je moet afdragen is afhankelijk van de gemaakte omzet en de zakelijke kosten. Het btw terugkrijgen is alleen mogelijk wanneer je meer btw hebt betaald dan dat je hebt ontvangen. De ontvangen btw moet je verplicht afdragen aan de Belastingdienst. Dit doe je door het indienen van de aangifte omzetbelasting. Het doen van de btw-aangifte kan via de website Belastingdienst zakelijk of door het digitaal aangifte doen met behulp van goede boekhoudsoftware. Hoeveel omzetbelasting je moet afdragen kan per kwartaal verschillen.

Factuurstelsel of kasstelsel

Facturen aan het bekijkenAan het einde van elk kwartaal krijg je de gelegenheid om de btw-aangifte te doen. De Belastingdienst zet de btw-aangifte voor je klaar en dan heb je nog een maand de tijd om aan de btw-aangifte te voldoen. De btw is met het factuurstelsel of met het kasstelsel te berekenen. Bij een factuurstelsel heb je vooral zakelijke klanten of organisaties of verenigingen. Je vermeldt in dit geval de berekende btw op de factuur op de btw-aangifte. Dit is ook van toepassing als de factuur nog niet is voldaan. Bij een kasstelsel lever je als ondernemer vooral aan particulieren. Je geeft in de btw-aangifte dan de btw op die zijn geboekt over de inkomsten op de bankrekening of in kas zijn ontvangen.

Betaalde btw opgeven

Je hebt als ondernemer natuurlijk het voordeel dat je betaalde btw over zakelijke kosten in mindering mag brengen. Dit geef je in de btw-aangifte op bij de voorbelasting. Het is dan ook mogelijk dat je in plaats van btw moet afdragen een bedrag aan btw terugontvangt. Bijvoorbeeld als je meer kosten hebt gemaakt dan dat er inkomsten zijn geweest. Het is voor starters dan ook belangrijk om al voor de start van het bedrijf de zakelijke uitgaven bij te houden.

Btw berekenen factuurVerder zijn er nog een aantal verschillende situaties bij de btw-aangifte die meer specifiek zijn. Bijvoorbeeld als je als zzp’er in de bouw in opdracht van een aannemer werkt en de btw verlegt. Je doet dan wel de btw-aangifte, maar verlegt daarbij de btw, zodat je niets hoeft af te dragen. Zo zijn er nog een aantal specifieke situaties, waar je meer informatie over vindt bij de Belastingdienst.

Btw-identificatienummer Belastingdienst

Als zzp'er moet je dus btw in rekening brengen. Het is verplicht om op alle facturen je btw-identificatienummer te gebruiken. Het btw-nummer krijg je na het inschrijven bij de kamer van koophandel automatisch toegezonden door de Belastingdienst. Ook voor de aangifte btw heb je het btw-nummer nodig. De aangifte btw kun je met een goed boekhoudprogramma ook direct betalen vanuit het boekhoudpakket. Het is door middel van online boekhouden niet nodig om de btw-aangifte handmatig te berekenen. De software kan de btw-aangifte automatisch berekenen aan de hand van de ingeboekte facturen. Voor het btw berekenen kun je ook gebruikmaken van onze btw-calculator.

Btw berekenen

Vrijgesteld van btw

Berekening boekhouding aan het makenEr zijn bepaalde beroepsgroepen, diensten en producten die vrijgesteld van btw zijn. De meeste andere ondernemers zijn gewoon btw-plichtig en moeten ieder kwartaal btw-aangifte doen voor het betreffende aangiftetijdvak. Ondernemers kunnen ook te maken hebben met verschillende tarieven voor de btw. Er zijn dus wel enkele belangrijke uitzonderingen van toepassing op de btw-regels. Het is belangrijk om geen fouten te maken met de btw-aangifte. De btw-aangifte kun je dan ook het beste met een boekhoudpakket berekenen. De btw berekenen en de aangifte omzetbelasting indienen kun je eenvoudig doen met onderstaande software.

Mijnzzp.nl