Team Mijnzzp

Werkplaats

In het Pensioenakkoord zijn afspraken opgenomen over uiteenlopende onderwerpen, zoals over arbeidsongeschiktheid, AOW en over ouderdomspensioen. Het is voor zzp'ers bij de uitvoering van het Pensioenakkoord zoals het er nu ligt straks mogelijk om je bij een pensioenfonds in je eigen branche aan te sluiten. Dat is nog een vrijwillige keuze, maar vanaf 2024 is het voor zzp'ers vermoedelijk al verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verplicht voor zzp'er

Een van de opvallende kenmerken van het Pensioenakkoord is dat zzp-ers met een verplichte AOV te maken krijgen. Het streven is om het conceptwetsvoorstel van de nieuwe pensioenwet uiterlijk in te laten gaan op 1 januari 2023. Er volgt dan een overgangsperiode naar de invoering van het compleet nieuwe pensioenstelsel.

Deze overgangsperiode duurt tot 1 januari 2027. De AOV gaat overigens voor zzp'ers dan pas op zijn vroegst in per 1 januari 2024. De partijen die hebben deelgenomen aan het Pensioenakkoord willen niet dat risico’s en kosten door de samenleving betaald dienen te worden.

UWV wordt uitvoerder verplichte zzp AOV

In het Pensioenakkoord is er een rol weggelegd voor UWV, want deze organisatie krijgt de opdracht om de verplichte regeling uit te voeren. Daarnaast zorgt de Belastingdienst voor de heffing van de premie en die komt uit op ongeveer 8% van het inkomen.

Overigens is de arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van het inkomen en vindt er maximaal een uitkering plaats van 70% van het laatstverdiende inkomen. Bovendien is er sprake van een maximaal bedrag per maand van € 1.650 bruto. Het inkomen is wel verder extra te verzekeren tot € 30.000.

Wachttijd voor langdurige arbeidsongeschiktheid

Er geldt verder een wachttijd voor langdurige arbeidsongeschiktheid of met een eigen risico termijn die op 52 weken uitkomt. Er zijn wel opties beschikbaar om de wachttijd te verlagen of te verhogen.

Zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen

Het blijft voor zzp'ers na de verplichte invoering van een AOV mogelijk om zelf bij een verzekeraar een verzekering af te sluiten. In dat geval dient de dekking in elk geval minimaal gelijk te zijn aan de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van UWV.

zzp-er

Als zzp'er is het verstandig om gebruik te maken van online boekhouden.

Hiermee kun je eenvoudig alle financiële zaken beheren.

Mijnzzp.nl