Team Mijnzzp

AOV-dekking

Je krijgt als zzp'er geen uitkering als je ziek bent of een ongeval krijgt. Misschien heb je een buffer om als vangnet te gebruiken, maar wat als je onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt bent? Als jouw inkomen nodig is om van te leven dan is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Je hebt dan de keuze uit verschillende soorten dekkingen, zoals voor gangbare arbeid of voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Daarnaast heb je keuze uit meerdere wachttijden.

Inhoudsopgave
AOV gangbare arbeid
AOV beroepsarbeidsongeschiktheid
Keuze uit wachttijd
Video AOV-verzekering zzp:

AOV gangbare arbeid

Bij een AOV met gangbare arbeid is er sprake van een beoordeling of je nog in staat bent om nog passende arbeid te verrichten. Dit betekent dat er niet specifiek wordt gekeken of je nog wel je eigen vak kan uitoefenen als zzp'er. De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid vindt namelijk plaats op andere soorten werk waarmee je een inkomen kan genereren. Ben je voor je eigen vak arbeidsongeschikt, maar voor gangbare arbeid wel geschikt verklaard? In dat geval krijg je geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

AOV beroepsarbeidsongeschiktheid

Bij een AOV met dekking voor beroepsarbeidsongeschiktheid is het vak dat je uitoefent als zzp'er bepalend of je wel of niet arbeidsongeschikt bent. Indien je voor je eigen vak arbeidsongeschikt wordt verklaard, maakt het niet uit of je nog wel in staat bent om gangbare arbeid te verrichten. Overigens geldt bij dergelijke verzekeringen vaak wel een voorwaarde dat je wel arbeidsgeschikt bent als je binnen je eigen bedrijf nog passende arbeid kan verrichten. Dit komt echter bij de meeste zelfstandig ondernemers die zonder personeel werken uiteraard niet voor.

Keuze uit wachttijd

Naast de dekking voor gangbare arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid heb je ook nog de keuze uit verschillende wachttijden. De wachttijd is de periode die ingaat na je arbeidsongeschiktheid tot het moment van uitkering. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een wachttijd van één maand te kiezen, maar kan deze ook twee of drie maanden laten duren. Heb je een grote financiële buffer? Dan is het wellicht te overwegen om de wachttijd te stellen op een jaar of zelfs op twee jaar. Het voordeel van een langere wachttijd is dat de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering lager uitvalt.

Video AOV-verzekering zzp:

Mijnzzp.nl