Team Mijnzzp

AOV zzp verzekeren

Als zzp'er is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rondom de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Hoewel de invoering ervan naar verwachting nog enkele jaren zal duren, is het verstandig om je alvast voor te bereiden. In dit artikel zullen we bespreken wat er tot nu toe bekend is over de verplichte AOV en wat dit betekent voor jou als ondernemer.

Inhoudsopgave
Achtergrondinformatie verplichte AOV verzekering zzp
Hoofdlijnen van de verplichte AOV
Verplichting en premie
Uitkering AOV
Wachttijd AOV
Fiscale aftrekbaarheid AOV
Voorbereiding op verlies van inkomsten
Bescherming voor zzp'ers
Conclusie zzp verplicht verzekeren

Achtergrondinformatie verplichte AOV verzekering zzp

Het pensioenakkoord dat in 2022 is gesloten tussen de regering en werknemers- en werkgeversorganisaties bevat een belangrijk onderdeel: een verplichte AOV voor zzp'ers en andere ondernemers. Hoewel het wetsvoorstel naar verwachting pas eind 2024 klaar zal zijn, wordt er alvast gewerkt aan de uitwerking ervan door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De invoering van de verplichte AOV zal naar verwachting op zijn vroegst plaatsvinden in 2027, mits het voorstel wordt goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Hoofdlijnen van de verplichte AOV

Hoewel de precieze invulling van de verplichte AOV nog niet bekend is, kunnen we op basis van het adviesrapport van de Stichting van de Arbeid wel de verwachte hoofdlijnen schetsen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten:

Verplichting en premie

  • Ondernemers die inkomstenbelasting betalen over de winst uit hun onderneming zullen verplicht zijn om een AOV af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten.
  • De jaarpremie voor de verplichte AOV zal naar verwachting tussen de 7,5 en 8 procent van het laatst verdiende inkomen bedragen.
  • Indien het laatst verdiende inkomen hoger is dan 143% van het wettelijk minimumloon, zal er geen premie worden berekend over het bedrag dat boven dit inkomen uitstijgt.

Uitkering AOV

  • Bij arbeidsongeschiktheid zal de uitkering van de verplichte AOV 70 procent zijn van het laatstverdiende inkomen uit de onderneming.
  • De maximale uitkering zal 100 procent van het wettelijk minimumloon bedragen.

Wachttijd AOV

  • In geval van arbeidsongeschiktheid (UWV) zal je als ondernemer het eerste jaar zelf financieel moeten overbruggen voordat je aanspraak kan maken op de uitkering. Bij commerciële verzekeraars kun je de wachttermijn zelf bepalen.

Fiscale aftrekbaarheid AOV

  • De premie (kosten) voor de verplichte AOV zal fiscaal aftrekbaar zijn.

Voorbereiding op verlies van inkomsten

Hoewel de precieze regels en het moment van invoering van de verplichte AOV nog niet vaststaan, is het belangrijk om je als zzp'er voor te bereiden op het mogelijke verlies van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid. Hieronder volgen enkele tips om je financiën te regelen en jezelf te beschermen:

  1. Zorg voor een financiële buffer: Het is verstandig om als ondernemer een reserve op te bouwen waarmee je eventuele inkomstenderving kunt opvangen in geval van arbeidsongeschiktheid.
  2. Overweeg een vrijwillige AOV: Hoewel een AOV momenteel nog niet verplicht is, kan het verstandig zijn om vrijwillig een AOV af te sluiten om jezelf te beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
  3. Onderzoek alternatieve opties: Naast een AOV zijn er ook andere mogelijkheden om het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid te verminderen, zoals het afsluiten van een broodfonds of het opzetten van een vangnet met collega-ondernemers.

Bescherming voor zzp'ers

Met de invoering van de verplichte AOV zullen straks ook zelfstandig ondernemers beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit verkleint niet alleen de financiële risico's voor de ondernemers zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. De verplichte verzekering moet zzp'ers en andere ondernemers beter beschermen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Conclusie zzp verplicht verzekeren

AdviesHoewel de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers nog enige tijd op zich laat wachten, is het verstandig om je als ondernemer alvast voor te bereiden. De hoofdlijnen van de verplichte AOV geven een beeld van wat je kunt verwachten. Het is belangrijk om je financiën goed te regelen en eventueel een vrijwillige AOV af te sluiten om jezelf te beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Houd de ontwikkelingen rondom de verplichte AOV in de gaten en zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent, zodat je de juiste keuzes kunt maken voor jouw financiële gezondheid als ondernemer.

Mijnzzp.nl