Team Mijnzzp

Verplichte AOV

Er is eerder een pensioenakkoord tot stand gekomen tussen organisaties van werknemers en werkgevers. Een belangrijk aspect van het pensioenakkoord heeft betrekking op de invoering van de verplichte AOV voor zzp'ers. De AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak. Naar verwachting is het wetsvoorstel betreffende het akkoord met het AOV-onderdeel klaar in de lente van 2024. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer dienen het wetsvoorstel vervolgens nog goed te keuren.

Inhoudsopgave
Dit zijn de hoofdlijnen
1 jaar wachttijd
Arbeidsongeschiktheid financieel opvangen

Dit zijn de hoofdlijnen

De Stichting van de Arbeid heeft een adviesrapport uitgebracht inzake de invoering van een verplichte AOV voor zzp'ers. De inhoud van het rapport wordt door het ministerie van Sociale Zaken meegenomen om het wetsvoorstel vorm te geven. De hoofdlijnen zijn al wel bekend. Het is bijvoorbeeld al bekend dat iedereen die belastingplichtig is betreffende winst uit onderneming de verplichting krijgt om een AOV af te sluiten. Deze verplichting geldt overigens eveneens voor meewerkende partners in de eenmanszaak. De premie voor de AOV zzp komt voor fiscale aftrek in aanmerking. De premie is wat dat betreft dus niet aftrekbaar in de vorm van zakelijke kosten, maar wel fiscaal aftrekbaar in box 1 van de belastingaangifte.

1 jaar wachttijd

De exacte details zijn verder nog niet helemaal duidelijk, maar het is wel bekend dat de AOV-uitkering 70% is van het laatste ondernemersinkomen tot maximaal 100% van het minimumloon. Verder is ook bekend dat de ondernemer gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid zelf de financiële gevolgen dient te dragen. Er is dus een wachttijd van een jaar.

Arbeidsongeschiktheid financieel opvangen

Momenteel geldt er nog geen verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers, maar dat neemt niet weg dat het zeker wel verstandig kan zijn om je als zzp'er te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Er zijn meerdere verzekeraars die deze verzekering aanbieden, maar het is ook mogelijk om jezelf bij een broodfonds aan te sluiten. Dit laatste is een populaire manier om wegvallende inkomsten als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen. Dat de overheid voor een verplichte AOV kiest, heeft te maken met het beschermen van ondernemers voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl