Team Mijnzzp

Verplichte AOV

Er zijn plannen voor de invoering van een verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers. Naar verwachting volgt in 2024 in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit om zzp'ers en andere ib-ondernemers een betere bescherming te bieden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De premie gaat gemiddeld tussen 7.5% en 8% van het inkomen bedragen, maar bedraagt nooit meer dan 143% van het minimumloon (1.995 euro, 1 juli 2023). De premie voor de AOV komt voor fiscale aftrek in aanmerking. De vraag is hoeveel een zzp'er aan netto-uitkering krijgt als de ondernemer voor de maximale arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komt.

Inhoudsopgave
Verplichte AOV: bruto-uitkering niet meer dan 100% minimumloon
Verplichte AOV: netto-uitkering
Gemiddelde premie 225 euro

Verplichte AOV: bruto-uitkering niet meer dan 100% minimumloon

De bruto-uitkering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt uit op maximaal 70% van het inkomen in de laatste gewerkte maand. De uitkering op basis van de verplichte AOV bedraagt daarbij maximaal 100% van het geldende minimumloon. Dit betekent op basis van het huidige minimumloon (1 juli 2023) dat de uitkering niet meer bedraagt dan 1.995 euro bruto.

Verplichte AOV: netto-uitkering

Het maximale brutobedrag van een uitkering op basis van de verplichte AOV bedraagt dus maximaal 1.995 euro ofwel 100% van het minimumloon. Daar blijft op dit moment netto een bedrag van over van ongeveer 1.400/1.500 euro. De ingehouden heffing komt namelijk uit op bijna 500 euro en dat gaat van het brutobedrag af. Er is bij een arbeidsongeschiktheid korting alleen maar een algemene heffingskorting van toepassing. De arbeidskorting is wat dat betreft niet van toepassing op mensen die geen arbeid verrichten. Hierdoor betaal je met een uitkering op basis van de verplichte AOV in verhouding veel meer belasting dan wanneer je werkt en het minimumloon verdient.

Gemiddelde premie 225 euro

De verplichte AOV kent straks een gemiddelde premie die rond een bedrag van 225 euro per maand uitkomt. Bovendien is er bij de invoering van de verplichting sprake van een wachttijd van 52 weken. Mocht je arbeidsongeschikt raken dan duurt het een jaar voordat je een uitkering ontvangt. Deze periode moet je als ondernemer dus zelf overbruggen. Verder kijkt de UWV voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid naar gangbare arbeid. Dit betekent in de praktijk dat je misschien je eigen vak niet meer kan uitoefenen, maar nog wel aan het werk kan in een ander beroep.

Mijnzzp.nl