Team Mijnzzp

Klanten bedrijf

Niet betalende klanten ben je als ondernemer liever kwijt dan rijk. Het kan altijd een keer voorkomen dat een rekening blijft liggen en dat je er achteraan moet om de factuur betaald te krijgen. Wil je voorkomen dat het de spuigaten uitloopt met niet betalende klanten dan is het aan te raden om met de onderstaande valkuilen rekening te houden. Vermijd je de valkuilen die leiden tot niet-betalende klanten en combineer je dat met een strak debiteurenbeheer dan verklein je het risico aanzienlijk.

Inhoudsopgave
Mondeling afspraken maken
Beter wat later factureren
Openstaan voor alle klanten
Wanbetalers horen erbij

Mondeling afspraken maken

Een mondelinge overeenkomst is ook geldig, denken de meeste ondernemers, maar als er niets is vastgelegd, kunnen er wel onduidelijkheden ontstaan. Niet alleen over de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, maar ook over de betaling. Leg daarom alle afspraken die te maken hebben met je opdracht vast, net als het van toepassing zijnde tarief en de betalingstermijn. Zorg daarbij ook voor algemene voorwaarden, waar je op terug kan vallen.

Beter wat later factureren

Er zijn ondernemers die denken dat het klanten kost als een factuur direct na afronding van de werkzaamheden de deur uitgaat. Het is juist een teken van goed ondernemerschap als je direct na het leveren van een product of dienst de rekening opmaakt. Direct factureren biedt duidelijkheid voor de klant en vooral als de betalingstermijn eveneens consistent en helder is.

Openstaan voor alle klanten

Het komt niet altijd goed als je er als ondernemer blind op vertrouwt dat een klant de rekening wel betaalt. Het is als ondernemer dan ook aan te raden om bij grote opdrachtgevers of klanten eerst even de kredietwaardigheid te onderzoeken. Dat lijkt op wantrouwen, maar het beschermt je bedrijf wel tegen niet-betalende klanten.

Wanbetalers horen erbij

Wanbetalers horen er eigenlijk helemaal niet bij, maar ze bestaan nu eenmaal. Als je te maken hebt met een wanbetaler is het belangrijk om een herinnering en aanmaning te sturen en desnoods een incassotraject te starten. Stel dat de helft van je klanten uit wanbetalers bestaat, dan is je onderneming geen lang leven meer beschoren. Wees niet bang om aan te dringen en ga er bovenop zitten.

Man aan het werkDe meeste ondernemers krijgen wel een keer te maken met opdrachtgevers die de factuur niet voldoen.

Het beheren van de debiteuren kan het beste gedaan worden door middel van online boekhouden. Dit kan zeker helpen bij het voorkomen van wanbetalers.

Lees ook ons artikel: Debiteurenbeheer uitbesteden als zzp-er

Mijnzzp.nl