Team Mijnzzp

Natuur en milieu

De circulaire-economie krijgt steeds meer vorm met als streven Nederland in 2050 circulair te laten zijn. Dat biedt voor starters en voor gevestigde ondernemers kansen om er alvast op in te springen door een bedrijf te beginnen met circulaire producten. De vraag naar grondstoffen is wereldwijd enorm groot en de overheid werkt met allerlei organisaties samen om daar zuiniger mee om te gaan. Door nu een bedrijf te starten met circulaire producten speel je alvast in op de doelstellingen van de circulaire-economie. Als ondernemer is het steeds belangrijker aan het worden om naar de duurzaamheid van de organisatie te kijken. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden.

Inhoudsopgave
Hergebruik grondstoffen voor verkoop circulaire producten
Reparatieservice starten
Duurzaam ondernemen

Hergebruik grondstoffen voor verkoop circulaire producten

Bij circulaire producten is er onder meer sprake van het hergebruik van grondstoffen. Er zijn wat dat betreft nu ook al allerlei producten op de markt die onderdeel vormen van een circulaire-economie. Denk bijvoorbeeld maar aan het maken van meubels van afvalhout of van het opknappen van smartphones die door de eigenaar zijn afgedankt. Er zijn wat dat betreft allerlei opties om grondstoffen her te gebruiken om er circulaire producten van te maken en te verkopen. De grondstof van de toekomst is dan ook afval dat steeds weer opnieuw te gebruiken is. De lijn van produceren tot consumeren tot afval weggooien wordt daarmee doorbroken.

Reparatieservice starten

Een bedrijf starten met circulaire producten kan ook op een andere manier worden vormgegeven. Bijvoorbeeld door een servicedienst aan te bieden om specifieke apparaten te repareren. Denk daarbij aan wasmachines, maar ook aan vaatwassers, stofzuigers en andere huishoudelijke apparatuur. Ook de reparatie van kleding of van schoenen valt onder de optie van een reparatieservice. Overigens is het in het kader van de circulaire-economie ook al zo dat fabrikanten bij het ontwerpproces steeds vaker rekening houden met hergebruik. Dat betekent dat deze apparaten een ontwerp krijgen dat in een relatief eenvoudige reparatie voorziet.

Duurzaam ondernemen

Een bedrijf starten met circulaire producten of het aanbieden van een circulaire servicedienst is een onderdeel van duurzaam ondernemen. Op dit moment is duurzaam ondernemen al volop ingeburgerd in het bedrijfsleven en de focus ligt nu op het langzaam aan volledig circulair maken van de economie. Daar liggen dus kansen voor ondernemers die duurzaam ondernemen in de praktijk kracht willen bijzetten.

Mijnzzp.nl