Team Mijnzzp

Idee bedacht

Het is een droom van veel potentiële ondernemers om een gat in de markt te vinden en een bedrijf te starten. Het bedenken van een bedrijfsidee is echter niet altijd even gemakkelijk. Er zijn bovendien meerdere manieren om een gat in de markt te vinden. Het kan ook zo zijn dat er al een product bestaat dat op een andere manier is te exploiteren. Dat geldt eveneens voor een dienst. Heb je helemaal geen inspiratie dan is het altijd mogelijk om een bestaand idee te kopen en een bedrijf te starten.

Inhoudsopgave
Niche en innovatie
Probleem oplossen als ondernemer

Niche en innovatie

Innovatie vormt de basis voor een gat in de markt, maar het actief zijn als ondernemer in een nichemarkt is dat eveneens. Bij innovatie is er de associatie met een product of dienst dat nog in de markt gezet moet worden. Er zijn wat dat betreft genoeg mogelijkheden. Denk alleen maar aan de deelscooters die je nu overal in de grote steden ziet rijden. Daar is één bedrijf mee begonnen, maar er zijn al meerdere ondernemers die daar een eigen draai aan hebben gegeven.

Bijvoorbeeld door onderscheidend te zijn en de beste service te verlenen of door als bedrijf een vergunning te verkrijgen. Bij het vinden van een gat in de markt is het belangrijk om creatief te zijn. Peer-to-peer diensten zijn populair, maar er zijn vele andere manieren om een verdienmodel in de markt te zetten.

Starten als zzp: wat moet je allemaal regelen:

Probleem oplossen als ondernemer

Een van de uitgangspunten bij het vinden van een gat in de markt en een bedrijf starten, is het oplossen van een probleem. Het gaat daarbij om het tegemoetkomen aan de behoefte van klanten. Die klanten hoeven nog niet eens te beseffen dat jij een oplossing voor ze hebt. Pas als de oplossing er is, blijkt dat er inderdaad behoefte aan is.

Uiteraard is het belangrijk om bij een dergelijke start een gedegen marktonderzoek te verrichten. Daar kan een marketingplan bij van pas komen met de bekende vier P’s, zoals prijs, product, plaats en promotie. Het is eveneens belangrijk om als er concurrentie is je bedrijf onderscheidend te maken. Dat is mogelijk met unique selling points, maar denk eveneens aan unique buying points door je in de klant te verplaatsen.

WinkelEr zijn veel mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten. Het is wel belangrijk om eerst je doelgroep te onderzoeken.

Ook het onderzoeken van de vraag vanuit de markt is belangrijk. Het leren kennen van de afzetmarkt is noodzakelijk.

Mijnzzp.nl