Opleiding tot Docent bouwkunde

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Lerarenopleiding Bouwkunde
VooropleidingOnderwijsassistent (Mbo 4)
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo

Lerarenopleiding Bouwkunde

De lerarenopleiding bouwkunde is een praktijkgerichte opleiding, waarbinnen je veel stage zal lopen. Na het afronden van de lerarenopleiding bouwkunde ben je tweedegraads bevoegd als onderwijzer. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de verschillende beroepstaken, zoals lesgeven en het begeleiden van leerlingen, en krijg je vakken als algemene vakkennis, didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden, drama, logopedie en communicatie. In het eerste studiejaar van de opleiding staan oriëntatie en presentatie centraal, wat belangrijk is voor een onderwijzer. Vanaf het tweede studiejaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding kent qua leerstof en verdiept zal ingaan op de eerdere leerstof. Tijdens de hoofdfase van deze opleiding zal je over het algemeen veel stage lopen, omdat het belangrijk is als onderwijzer om je te kunnen ontwikkelen in de praktijk. De laatste stageperiode binnen de afstudeerfase noemt men ook wel LIO-stage (leraar in opleiding). De LIO-stage is sterk gericht op het zelfstandig kunnen functioneren als leraar en is een verplicht onderdeel binnen de opleiding. Tijdens de LOI-stage zal je over het algemeen alleen voor de klas staan, onder toezicht van een ervaren onderwijzer die gezien moet worden als leermeester of stagebegeleider.

Opleidingsduur en niveau Bouwkunde

Over het algemeen zal de lerarenopleiding bouwkunde ongeveer vier jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om de opleiding sneller af te ronden, als je beschikt over de juiste vooropleidingen. De lerarenopleiding bouwkunde is geen bijzonder zware Hbo-opleiding te noemen, maar moet wel bij je passen. Daarnaast is motivatie binnen deze opleiding en het onderwijs in zijn algemeenheid erg belangrijk, om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

Vervolgopleidingen Bouwkunde

Na het afronden van de lerarenopleiding bouwkunde ben je tweedegraads bevoegd voor het vak bouwkunde. Door het volgen van de masteropleiding leraar bouwkunde kan je de eerstegraads bevoegdheid halen. Met de eerstegraads bevoegdheid bouwkunde kan je binnen het gehele onderwijs les geven. Een masteropleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen.

Vooropleiding Bouwkunde

Over het algemeen zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier, havo- of vwo-diploma moeten beschikken voordat je toegelaten zal worden tot de lerarenopleiding bouwkunde. Daarnaast kunnen er extra toelatingseisen van toepassing zijn, die per vakgebied kunnen verschillen. De meeste hogescholen zullen eerst een uitgebreide studiekeuzecheck houden, om te bekijken of deze opleiding wel bij je past. De studiekeuzecheck gaat niet alleen over het opleidingsniveau. Deze gaat ook over de motivatie en de persoonlijkheid van studenten.

Mijnzzp.nl