Team Mijnzzp

Postbode

Je wil natuurlijk graag dat de nieuwsbrieven die jij verstuurt naar abonnees ook daadwerkelijk gelezen worden. Veel ondernemers sturen zo nu en dan een nieuwsbrief naar abonnees. Vaak kun je er voor kiezen om je aan te melden voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven kunnen gaan over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Abonnees hebben zichzelf vaak met een bepaald doel aangemeld om jouw nieuwsbrieven te ontvangen. Zij willen misschien meer informatie over een creëren van een gezonde levensstijl of over het sleutelen aan oldtimers. Het is daarom belangrijk om oog te hebben voor een goede verzendreputatie met betrekking tot je nieuwsbrieven.

De verzendreputatie is afhankelijk van een aantal factoren. Een slechte verzendreputatie houdt in dat de mailservers van de ontvangers jouw e-mails tegenhouden en de e-mails bijvoorbeeld in een spam box terecht komen. Hoe slechter de verzendreputatie van jouw e-mails dus is, hoe minder dat de e-mails gelezen worden. Je verzendreputatie kan bijvoorbeeld schade oplopen doordat je de kwaliteit van je e-mails niet waarborgt of onvoldoende aandacht besteed aan het schrijven van waardevolle content. De verzendreputatie is ook erg belangrijk wanneer we het hebben over email marketing.

Inhoudsopgave
Betekenis verzendreputatie e-mail
Een goede verzendreputatie e-mail
Slechte verzendreputatie e-mails verbeteren
De basis van een goede verzendreputatie
Verzendreputatie nieuwsbrief verbeteren
E-mail: aandacht en betrokkenheid versterken

Betekenis verzendreputatie e-mail

De verzendreputatie is een samenvatting van signalen die worden afgegeven nadat het e-mail gedrag voor een bepaalde periode is gemonitord. Inbox providers (zoals Gmail bijvoorbeeld) kijken naar de interactie die jij als verzender hebt met de ontvangers. Er wordt onder andere gekeken naar het openen van de e-mails en de leestijd. Wanneer e-mails daadwerkelijk geopend worden en er voldoende leestijd wordt geregistreerd, betekent dit dat jouw mailings waardevol zijn. Je verzendreputatie wordt automatisch gekoppeld aan je domeinnaam. Wanneer je dus een slechte verzendreputatie hebt, betekent dit dat deze verzendreputatie geldt voor alle e-mails vanaf het mailadres wat gekoppeld is aan jouw domeinnaam.

Een goede verzendreputatie e-mail

De verzendreputatie van jouw e-mails kun je laten meten. Nadat dit gemeten is komt hier een score uit. Hoe lager de score is, hoe slechter jouw reputatie en hoe minder de e-mails terecht komen in de inbox van abonnees. De score die wordt weergegeven kan variëren van 0 tot 100. Wanneer je score bijvoorbeeld 95 is, wil dit zeggen dat je een goede verzendreputatie hebt met betrekking tot de e-mails die jij verstuurd. Wanneer deze score lager is, kan het nodig zijn om tot actie over te gaan.

Slechte verzendreputatie e-mails verbeteren

Een slechte verzendreputatie is een optelsom van verschillende signalen die worden afgegeven met betrekking tot de e-mails die jij verstuurt. Deze signalen bestaan uit het aantal e-mails dat terecht komt in de spam box van abonnees en het aantal e-mails dat niet wordt afgeleverd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er een foutief e-mail adres is opgegeven door een abonnee.

Wanneer je wil weten of jij een slechte verzendreputatie hebt, kun je de verzending van jouw e-mails over een bepaalde periode analyseren. Je kunt dan kijken naar het aantal e-mails wat terecht komt in de spam box van abonnees en het aantal e-mails wat niet geopend of zelfs niet afgeleverd wordt. Nadat je de verzendreputatie in kaart hebt gebracht kun je aan de hand van de analyse actie ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld je verzendlijst aanpassen, of meer aandacht besteden aan het schrijven van waardevolle content.

De basis van een goede verzendreputatie

Het is belangrijk om het aantal e-mails wat daadwerkelijk wordt geopend door abonnees te monitoren. Je kunt tegenwoordig e-mail adressen kopen zodat jij er misschien wel van overtuigd bent dat je bereik met betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven groter wordt. Echter is dit niet het geval. Ten eerste mag je niet zomaar e-mail adressen gebruiken. De ontvangers hebben jou namelijk geen toestemming gegeven voor het versturen van e-mails naar dit adres. Ten tweede zullen deze e-mails waarschijnlijk rechtstreeks in de spam box terecht komen waardoor dit schade aan kan brengen aan jouw verzendreputatie.

De kernvoorwaarde voor een goede verzendreputatie is dan ook dat je alleen e-mails verstuurt naar de abonnees die ervoor hebben gekozen om nieuwsbrieven van jou te ontvangen. Bovendien is het van belang dat je alleen nieuwsbrieven verstuurd naar een mailinglist die up-to-date is. Wanneer je al een langere tijd geen nieuwsbrieven hebt verstuurd, zal je mailinglist naar alle waarschijnlijkheid verouderd zijn. E-mail adressen bestaan bijvoorbeeld niet meer, waardoor jouw verzendreputatie opnieuw schade op kan lopen.

Verzendreputatie nieuwsbrief verbeteren

Omdat de verzendreputatie domein gebonden is, heb je het succes van jouw domein in eigen handen. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor een goede authenticatie met betrekking tot jouw domein. Je geeft hiermee bijvoorbeeld een andere partij zoals MailCamp toestemming om e-mails te versturen vanuit jouw domeinnaam. Door het toevoegen van een Sender ID laat je zien wie je bent. Dit geeft vertrouwen waardoor e-mails minder snel in een spam box terecht zullen komen.

E-mail: aandacht en betrokkenheid versterken

Het is belangrijk om waardevolle content te schrijven in je nieuwsbrieven. Dit omdat wanneer je dit niet doet, de kans heel groot is dat abonnees zich niet langer willen abonneren op jouw nieuwsbrieven, of de nieuwsbrieven niet eens openen. Aan de dag van vandaag is personalisatie met betrekking tot het schrijven van content belangrijk. Veel mensen willen graag weten wie jij nu eigenlijk als ondernemer precies bent. Dit wil niet meteen zeggen dat jouw nieuwsbrieven moeten gaan over je privéleven maar abonnees willen wel graag weten wie je nu eigenlijk bent.

Het is verstandig om ervoor te zorgen dat je een bepaalde binding aangaat met je abonnees. Dit versterkt de band maar kan abonnees ook aansporen om over te gaan tot het kopen van een product of dienst wat jij aanbiedt. Je schrijft nieuwsbrieven namelijk niet alleen maar omdat je het leuk vindt om deze te schrijven. Vaak schrijf je deze nieuwsbrieven ook met een bepaald doel. Je wil je abonnees graag aanzetten tot actie. Het schrijven van goede waardevolle content is dan ook belangrijk voor de verzendreputatie van jouw nieuwsbrieven.

Mijnzzp.nl