Team Mijnzzp

Nieuwsbrief

Ben je van plan om een nieuwsbrief te maken en naar klanten te sturen? Houd er dan rekening mee dat het op digitale manier verzenden van een nieuwsbrief aan regels is gebonden. Het is een prima manier om reclame te maken en in contact te blijven met je doelgroep. De klant dient dan wel toestemming gegeven te hebben om een nieuwsbrief te ontvangen. De Algemene verordening gegevensbescherming ofwel AVG is namelijk van toepassing net als de Telecommunicatiewet.

Rechtsgeldigheid van toestemming

Het is belangrijk om uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger te krijgen om een nieuwsbrief te versturen. Het is niet toegestaan om ongevraagd reclame per email te verzenden. Rechtsgeldige toestemming verkrijg je bijvoorbeeld door op je website een optie te bieden om klanten zich te laten inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Wil je voor meerdere doeleinden toestemming vragen dan is het nodig om voor elk afzonderlijk doel toestemming te vragen. Dus wijs expliciet op wat het doel is en dat zal in dit geval dan de ontvangst van een nieuwsbrief zijn. Je moet toestemming krijgen omdat er sprake is van contactgegevens en die zijn privacygevoelig.

Optie voor uitschrijven nieuwsbrief

Een van de andere regels die gekoppeld is aan het versturen van nieuwsbrieven is dat je de gelegenheid moet bieden dat ontvangers zich kunnen uitschrijven. Je kan bijvoorbeeld onderin de nieuwsbrief een linkje opnemen, waar ontvangers gebruik van kunnen maken om zich uit te schrijven. Het dient volgens de regels in elk geval een gemakkelijke manier te zijn om je voor de ontvangst van de nieuwsbrief af te melden. Het expres moeilijk maken om je uit te schrijven voor een nieuwsbrief is al helemaal tegen de regels.

Mag je ongevraagd een nieuwsbrief versturen?

Het is niet zo dat je helemaal geen nieuwsbrieven zonder toestemming mag versturen. Er zijn namelijk enkele uitzonderingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een klant die in je webshop een bestelling heeft geplaatst en iets gekocht heeft een nieuwsbrief te sturen. Daar is dan geen uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Je dient wel vooraf de mogelijkheid te hebben geboden aan klanten om het recht van verzet te bieden. Dat betekent dat je laat weten dat de klant gemakkelijk en zonder kosten verzet kan bieden om van elektronische contactgegevens gebruik te maken.

Lees ook ons artikel: moderne vorm van e-mail marketing persoonlijke benadering

Mijnzzp.nl