Team Mijnzzp

Marketingstrategie

Het is voor zowel startende ondernemers als gevestigde zzp'ers van belang om je dienst of product bij je doelgroep onder de aandacht te brengen. Dat is onder meer mogelijk door een goede marketingstrategie te ontwikkelen en de basis daarvoor begint met het maken van een marketingplan. Bij de uitvoering van een marketingplan bereik je potentiële klanten en vergroot je de omzet. Je kan als starter het marketingplan van je ondernemingsplan deel uit laten maken. Als je al een bedrijf hebt, maar nog geen marketingstrategie is het tijd om daarmee te beginnen.

Inhoudsopgave
Bepaal je kansen en stel je doel vast
Doelgroep vaststellen
Hoe wil jij dat je bedrijf gezien wordt?
Rol de marketingstrategie uit

Bepaal je kansen en stel je doel vast

Om te beginnen met een marketingplan is het belangrijk om eerst de sterktes en zwaktes van je bedrijf in beeld te brengen. Op basis daarvan is het mogelijk om je kansen te bepalen en ontdek je ook waarin je bedrijf nog tekort komt en wat de verbeterpunten zijn. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een SWOT-analyse maken. Daarna is het van belang om het marketingdoel vast te stellen. Bijvoorbeeld nieuwe klanten vinden voor je product of je werkgebied uitbreiden en geografisch een nieuwe doelgroep bereiken.

Doelgroep vaststellen

Jouw product of dienst richt zich doorgaans op een bepaalde doelgroep. Dat kan een klantenkring zijn van een bepaalde leeftijd, maar bijvoorbeeld ook themagericht zijn, zoals woningkopers als je een interieurstylist bent of vloeren verkoopt. Daarom is het belangrijk niet alleen je doelgroep vast te stellen, maar deze ook te leren kennen. Schrijf daarom alles op wat je over je doelgroep weet.

Hoe wil jij dat je bedrijf gezien wordt?

Als je verdergaat met je marketingplan dan is het belangrijk om te beschrijven op welke manier jij wilt dat je doelgroep je bedrijf ziet. Bijvoorbeeld als een duurzaam bedrijf of als een bedrijf dat enorm servicegericht is. Daarna komt de marketingmix met de 4 P’s aan de orde, zoals product, prijs, plaats en promotie.

Rol de marketingstrategie uit

Na het maken van een marketingplan is het de bedoeling om deze strategie daadwerkelijk uit te voeren. Maak daarvoor een tijdsplanning met het resultaat dat je in de vastgestelde termijn wilt behalen. Check regelmatig de resultaten om bij te sturen als dat nodig mocht zijn. Een marketingplan is niet statisch en moet meestal aangepast worden. Dit moet verder blijken uit de verkregen data.

Lees ook ons artikel: Primaire marketingtips voor zzp-ers

Mijnzzp.nl