Team Mijnzzp

btw verleggen

Bij btw verleggen op een factuur verleg je de btw naar de afnemer. Er is dan sprake van het verplaatsen van de btw naar de andere partij. Je rekent doorgaans btw over diensten en producten en zet de btw op de factuur. Deze btw neem je vervolgens op in de btw-aangifte. Bij het verleggen van btw draag je deze verantwoordelijkheid over aan de afnemer. De btw-verleggingsregeling doet zich voor in verschillende situaties. Daarbij is een onderscheid te maken tussen btw verleggen naar een afnemer in het buitenland en btw verleggen bij onderaanneming. Het is ook mogelijk dat jij als zzp'er te maken krijgt met btw die naar jou is verlegd.

Inhoudsopgave
Btw verleggen naar het buitenland
Btw verleggen onderaanneming
Hoe werkt btw verleggen?
Verlegde btw aftrekken als voorbelasting
Btw verleggen op de factuur
Btw-nummer controleren
Verwerking in de boekhouding
Btw verlegd naar afnemer: verwerking in de btw-aangifte
Btw naar jou verlegd en btw-aangifte
Opgaaf intracommunautaire prestaties
Controle Belastingdienst bij btw verleggen

Btw verleggen naar het buitenland

Doe je zaken in de EU en lever je diensten vanuit Nederland aan een bedrijf in het buitenland? In dat geval dien je de btw te verleggen. Bijvoorbeeld als je een website maakt voor een bedrijf dat in Duitsland is gevestigd. Jij verlegt dan de btw op de factuur naar de Duitse afnemer. De btw verleggen is meestal verplicht wanneer je zaken doet met andere landen binnen de EU. Bij het zakendoen met het buitenland is het van belang om de regels goed te controleren. Zoek ook goed uit of de verleggingsregeling van toepassing is op je factuur.

Btw verleggen onderaanneming

BouwHet komt in Nederland veelvuldig voor dat aannemers van een bouwproject onderaannemers inhuren. Ben jij een onderaannemer dan is het mogelijk om op de factuur de btw te verleggen naar de hoofdaannemer. De verleggingsregeling bij onderaanneming is onder meer toe te passen in de bouwsector, scheepsbouw, schoonmaakbranche en hovenierssector. De afnemer waarnaar de btw is verlegd, dient daar melding van te maken in de btw-aangifte. Je brengt in dat geval geen btw in rekening.

Hoe werkt btw verleggen?

Als zzp'er kan het voorkomen dat je over een product of dienst btw moet verleggen op de factuur. Je verlegt altijd btw over het totale bedrag dat je in rekening brengt en niet alleen een deel. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor het op de juiste manier toepassen van de regeling en het btw-bedrag moet kloppen.

Verlegde btw aftrekken als voorbelasting

Er zijn mogelijkheden om onder voorwaarden de verlegde als voorbelasting af te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je de betreffende goederen of diensten gebruikt hebt voor prestaties die voor de btw zijn belast. Dan is het mogelijk om in de btw-aangifte de btw als voorbelasting op te geven. Je betaalt dan uiteindelijk in dit geval niets.

Btw verleggen op de factuur

Ben jij het bedrijf dat de btw verlegd naar de afnemer, dan dien je dit op de factuur te vermelden. Daar waar je normaal gesproken de btw vermeldt, maak je nu melding van de verleggingsregeling. Je zet dan op de factuur ‘btw verlegd naar’. Het is wel belangrijk om daarbij het btw-identificatienummer van de afnemer te vermelden. Heb je reiskosten gemaakt voor de afnemer dan neem je deze mee in het totaalbedrag waarover je de btw verlegd.

Btw-nummer controleren

Bij het benoemen van het btw-identificatienummer op de factuur is het van belang dat het nummer geldig is. Er is een platform beschikbaar om het btw-nummer te controleren. Bij controle van een buitenlands btw-nummer is bijvoorbeeld het VIES-register te gebruiken. Het btw-nummer kent altijd een landnummer, zoals DE voor Duitsland of MT voor Malta. Het btw-nummer dient geldig te zijn om de btw te verleggen. Het is belangrijk om het btw-nummer van afnemer te controleren.

Verwerking in de boekhouding

Een online boekhoudprogramma biedt de mogelijkheid om gemakkelijk facturen te versturen. Dit geldt eveneens voor btw verleggen op een factuur. Het is belangrijk om dan de naam van het bedrijf en het btw-identificatienummer met landnummer van de zakelijke relatie in te voeren. Maak je dan een factuur aan voor de afnemer in het buitenland dan past het boekhoudprogramma automatisch de verleggingsregeling voor producten en diensten toe.

Btw verlegd naar afnemer: verwerking in de btw-aangifte

Btw berekenenBij btw verleggen op de factuur aan afnemers komt er een moment dat je de btw-aangifte moet doen. De verwerking van de btw-verleggingsregeling is eenvoudig en extra simpel als je een online boekhoudprogramma hebt. In dat geval staat al voorgeschreven welke bedragen je in welke rubrieken moet invoeren bij de btw-aangifte.

De verwerking in de aangifte vindt plaats bij rubriek 1 als het om Prestaties Binnenland gaat. Bij Prestaties naar of in het buitenland, geldt dat je de bedragen invoert bij rubriek 3. Bij levering aan het buitenland krijg je ook nog te maken met de opgaaf ICP (Intracommunautaire Prestaties). Deze aangifte vul je in als je de reguliere btw-aangifte hebt afgesloten.

Btw naar jou verlegd en btw-aangifte

Het komt natuurlijk ook voor dat je te maken krijgt met btw die naar jouw bedrijf is verlegd. Dit dien je uiteraard eveneens aan te geven in de btw-aangifte. Het is handig als je een boekhoudprogramma hebt, want daar staan precies de bedragen die je dan voor de aangifte kan gebruiken.

Heb je geen boekhoudsoftware, maar houd je alles handmatig bij? Dan is het een kwestie van de bedragen bij elkaar optellen van de facturen, waarbij de btw verlegd is naar jouw bedrijf. De uitkomst voer je dan in bij rubriek 2 van de btw-aangifte ‘Verleggingsregelingen binnenland’. Gaat het om buitenlandse facturen dan voer je de gegevens in bij ‘Prestaties uit het buitenland aan u verricht’ in rubriek 4.

Opgaaf intracommunautaire prestaties

Bij het verleggen van btw naar het buitenland is het belangrijk om na de btw-aangifte nog het formulier ‘Opgaaf intracommunautaire prestaties’ in te vullen. Het is, als je zzp-er bent, handig om dit per kwartaal te doen aansluitend op de btw-aangifte. Dit is mogelijk als het drempelbedrag van 50.000 euro niet wordt overschreden. In andere situaties is het nodig om de opgaaf ICP iedere maand te doen. Er is nog een uitzondering en dat is dat het mogelijk is om een vergunning aan te vragen om de opgaaf ICP per jaar te doen.

Controle Belastingdienst bij btw verleggen

De Belastingdienst maakt gebruik van de gegevens van de opgaven van intracommunautaire prestaties om controles uit te voeren. Dit om na te gaan of bedrijven correct aangifte hebben gedaan van verlegde btw. Het komt voor dat bedrijven in het buitenland je vragen om te bevestigen dat je btw hebt verlegd. Bijvoorbeeld als een belastingdienst in het betreffende land een controle uitvoert. Op deze manier is na te gaan of bedrijven bijvoorbeeld het betalen van btw ontlopen.

Vrouw de administratie aan het doenDe Belastingdienst in Nederland heeft contact met belastingdiensten in andere landen en deze wisselen gegevens met elkaar uit. Het is daarom altijd van belang dat je niet alleen het btw-nummer controleert op geldigheid, maar ook dat je op een juiste manier gebruikmaakt van btw verleggen. Maak bovendien gebruik van een boekhoudprogramma, zodat je de btw-aangifte en ICP opgaaf gemakkelijk zelf op een juiste manier kan doen.

Mijnzzp.nl