Team Mijnzzp

Valkuilen boekhouding

Er zijn veel ondernemers die zelf gaan boekhouden bij het starten van een bedrijf. Dit gebeurt vaak door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma. De boekhoudsoftware biedt alle functionaliteiten die nodig zijn om zonder diepgaande kennis zelf te boekhouden. Het komt ook bij het zelf boekhouden met een goed boekhoudprogramma toch voor dat er valkuilen zijn. Het is aan te raden om de betreffende valkuilen bij zelf boekhouden te vermijden.

Inhoudsopgave
1. Uitgaven en inkomsten niet allemaal bijhouden
2. Uitgaven en inkomsten verkeerd boeken
3. Btw-aangifte vergeten
4. Niet afschrijven op bedrijfsmiddelen

1. Uitgaven en inkomsten niet allemaal bijhouden

Wil je de boekhouding van je bedrijf op orde hebben dan is het wel nodig om alle uitgaven en inkomsten bij te houden. Er zijn bijvoorbeeld ondernemers die wel eens een bonnetje vergeten in te boeken. Bewaar daarom alle facturen, rekeningen en bonnetjes op een plek en zorg dat je wekelijks of op ander regelmatige basis de boekhouding bijwerkt.

2. Uitgaven en inkomsten verkeerd boeken

Een andere valkuil bij zelf boekhouden is het onjuist boeken van bepaalde uitgaven of inkomsten. Bijvoorbeeld door een privé uitgave te boeken als zakelijke kosten of andersom. Het komt ook voor dat uitgaven onder een verkeerde post worden geboekt. Het is dan ook belangrijk om tijdens het boekhouden goed na te kijken waar je wat inboekt.

3. Btw-aangifte vergeten

De Belastingdienst is zo vriendelijk om een seintje te geven wanneer het tijd is om de btw-aangifte te doen. Toch komt het vaak genoeg voor dat ondernemers de aangifte voor de btw niet op tijd inleveren. Dit komt bijvoorbeeld omdat je wel een seintje krijgt, maar nog tot en met de maand erna de tijd hebt om de btw-aangifte te doen. Die raakt dan in de vergetelheid. Zet daarom het doen van de btw-aangifte in de agenda, zodat je deze tijdig kan indienen en daarmee een boete voorkomt.

4. Niet afschrijven op bedrijfsmiddelen

Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen mag je de kosten van de winst aftrekken. Een valkuil waar ondernemers nog wel eens mee te maken krijgen, is het niet afschrijven op bedrijfsmiddelen. Dit is namelijk wel nodig als het bedrijfsmiddel meer kost dan € 450. Bedrijfsmiddelen gaan meerdere jaren mee en in plaats van alle kosten in een enkel jaar af te trekken, dien je deze af te schrijven. Je verdeelt de kosten dan over meerdere jaren. Dit moet dan ook op een goede manier verwerkt worden in je boekhouding.

Mijnzzp.nl