Team Mijnzzp

Klanten leren kennen

Het is voor elke ondernemer belangrijk om te weten wie de potentiële klanten zijn die producten willen kopen of diensten afnemen. Dat is al bij de start van je bedrijf het geval, maar ook als je al langer een onderneming hebt. Door je klanten te leren kennen, is het mogelijk om gerichte campagnes op te zetten om je producten en diensten bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen.

Inhoudsopgave
Stel de aanleiding vast
Stel een doel vast
Stel een plan op
Gebruik interne en externe informatie

Stel de aanleiding vast

Het beginnen van een bedrijf is een specifieke aanleiding om je klanten te leren kennen. Er zijn echter tal van andere situaties die een reden vormen om je doelgroep te bepalen. Daarom is het van belang eerst de aanleiding vast te stellen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je wilt onderzoeken waarom de verkoop terugloopt. Of dat je het aanbod met producten wilt uitbreiden of een tevredenheidsonderzoek wilt uitvoeren. Een ander doel kan zijn dat je actief gaat werken aan de naamsbekendheid van het bedrijf.

Stel een doel vast

Nadat je de aanleiding om je klanten te leren kennen duidelijk hebt vastgesteld, koppel je daaraan een specifiek doel. Bijvoorbeeld dat je binnen een bepaalde periode de omzet wilt verhogen of dat je de service wilt verbeteren naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek onder klanten.

Stel een plan op

Het is van belang om doelmatig en efficiënt te werken en daarom maak je een plan. Dat doe je aan de hand van een omschrijving van je klantgroep, waarbij je een vraag centraal stelt. Bijvoorbeeld op welke manier kan je klanten in je regio bereiken. Het is eveneens van belang dat je de onderzoeksmethode in je plan vastlegt, waarbij je bijvoorbeeld beschikbare data kan gebruiken.

Gebruik interne en externe informatie

Heb je al langer een bedrijf dan is het handig om van interne informatie gebruik te maken. Je kan bijvoorbeeld in kaart brengen hoe vaak klanten bij je terugkomen en welk tijdsbestek daaraan is gekoppeld. Zo kan je wellicht ook onderzoeken waar je klanten vandaan komen of wat de reden is waarom klanten specifiek naar jouw bedrijf komen.

Begin je een bedrijf dan kan je externe informatie gebruiken, zoals wanneer je een winkel in een wijk wilt openen. Leer dan je klanten kennen door naar de omgeving te kijken en maak gebruik van de informatie van bijvoorbeeld een ondernemersvereniging. Als ondernemer blijft het belangrijk om op verschillende manieren aan je netwerk te werken.

Lees ook: Introduceer een klantenkaart voor loyale klanten

Mijnzzp.nl