Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Een van de meest gestelde vragen die startende zzp'ers stellen is het aantal opdrachtgevers waar men over dient te beschikken. Deze vraag wordt meestal gesteld omdat de persoon in kwestie als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwd wil worden. De Belastingdienst heeft herhaaldelijk aangegeven dat er sprake moet zijn van meerdere klanten, zonder een concreet aantal opdrachtgevers te benoemen. Er zijn in ieder geval een aantal eisen waaraan je moet voldoen als zelfstandig ondernemer. Het is als zzp'er in ieder geval slim om de gewerkte uren nauwkeurig bij te houden wanneer je werkzaamheden uitvoert voor één opdrachtgever. Dit artikel gaat over de mogelijke financiële gevolgen van het werken voor één opdrachtgever als zzp-er.

Werken op laptopAls zzp-er is het gevaarlijk om voor één opdrachtgever te werken, en dat kan problemen opleveren met de Belastingdienst. Het voor één opdrachtgever werken is dan ook niet verstandig omdat schijnzelfstandigheid voorkomen moet worden. Wanneer je voor één opdrachtgever werkt, dan is er al snel sprake van schijnzelfstandigheid. Tegenwoordig is het mogelijk om gebruik te maken van de opdrachtgeversverklaring. Hiermee voorkom je onder andere mogelijke problemen met de gezagsverhouding. De gezagsverhouding heeft ook direct te maken met mogelijke schijnzelfstandigheid. Deze verklaring is de vervangen van de oude modelovereenkomst.

Verschillende opdrachtgevers als zzp'er

ZorgHet is dus belangrijk om voor meerdere opdrachtgevers te kiezen als zzp'er en niet het hele jaar voor één opdrachtgever te werken. In dat geval is er eigenlijk sprake van loondienst en dit heeft invloed op de zelfstandigenaftrek en de inkomstenbelasting, omdat er geen sprake is van echte ondernemerschap. Er is eerder sprake van een verkapt dienstverband en een arbeidsrelatie waarbij ook sprake behoort te zijn van premie.

Drie opdrachtgevers als veilige marge?

Concreet aangeven hoeveel opdrachtgevers je als zzp'er nodig hebt, is bijzonder lastig. Door de jaren heen is echter gebleken dat er eigenlijk wordt verwacht dat je over minimaal drie verschillende opdrachtgevers per jaar moet beschikken. Zelfs deze vaste stelsel blijkt in de praktijk nogal eens onduidelijk te zijn. Wanneer één van deze (wellicht grote) opdrachtgevers wegvalt, loop je al snel tegen de nodige problemen aan.

BouwAls je te veel werkt voor één grote opdrachtgever als zzp'er, kan dat ook betekenen dat je maar weinig tijd hebt voor de andere twee klanten. Ook kan het zo zijn dat je feitelijk alleen maar hetzelfde werk uitvoert. Veel mensen denken dat er een harde eisen met betrekking tot het werken voor minimaal drie verschillende opdrachtgevers. Dit is dus een harde eis en je kunt de facturatie ook nog laten verlopen via een payrollbedrijf om meer zekerheid te hebben. Payrolling komt veel voor onder bedrijven die met zzp'ers werken.

Controle Belastingdienst opdrachtgever en zelfstandigheid

Uit de praktijk blijkt dat het in principe geen probleem is om tot 70 procent van je totale hoeveelheid aan tijd te besteden aan één bepaalde opdrachtgever. Dit dan echter wel op voorwaarde dat de resterende 30 procent netjes wordt verdeeld onder de twee andere opdrachtgevers. Een niet onbelangrijk punt om rekening mee te houden heeft betrekking tot de inspecteur die je eventueel over de vloer kan krijgen. Het is namelijk zo dat elke inspecteur diens eigen interpretatie kan hanteren. Een inspecteur kan de mate van gezagsverhouding zelf inschatten

Wat wanneer je slechts één echte opdrachtgever hebt?

Voor heel wat zelfstandig ondernemers geldt dat ze slechts beschikken over één opdrachtgever. Dat geldt in het bijzonder voor startende zzp'ers die aan het begin van hun carrière staan als ondernemer. De Belastingdienst begrijpt dat het in het begin niet makkelijk is om meteen over een groot klantenbestand te beschikken.

VergaderruimteHet blijft wel een risico om te lang voor één opdrachtgever te werken. Dit risico heeft te maken met het feit dat de Belastingdienst het zo kan interpreteren dat er geen sprake is van een zelfstandige activiteit, maar dat de zzp'er eigenlijk gewoon in loondienst aan het werk is voor één bepaalde opdrachtgever. Dat is natuurlijk iets wat je in de praktijk moet zien te voorkomen.

70% maximale omzet bij één opdrachtgever

Hoewel een maximale omzet van 70 procent bij één enkele opdrachtgever geen wettelijk vastgestelde vereiste is, blijkt het in de praktijk toch een goede maatstaf te zijn. Op deze manier voorkom je namelijk dat de omzet bij één enkele opdrachtgever niet al te groot wordt, terwijl je ook nog voldoende tijd beschikbaar houdt om te besteden aan andere bedrijven.

Functies waarbij sprake is van een gezagsverhouding

Drie mensen op kantoorAls zzp'er wil je niet aangemerkt worden als personeel en dus mag er geen gezagsverhouding ontstaan. Een opdrachtgever mag bijvoorbeeld niet van A tot en met Z vertellen hoe je moet werken en wanneer je moet werken. Samenwerken betekent dat je een concrete opdracht uitvoert, zonder dat de klant hoeft te vertellen hoe je alle werkzaamheden gaat uitvoeren. Een klant mag bijvoorbeeld ook niet bepalen wanneer je op vakantie gaat. Jij als zzp'er werkt zelfstandig en kan dus zelf bepalen hoe en wanneer je werkt. Een opdrachtgever mag ook niet bepalen hoe je de eigen onderneming inricht als opdrachtnemer.

Werken via een tussenbureau als zzp'er

Er zijn best veel zelfstandige die opdrachten aannemen via een tussenbureau. Let hierbij wel op dat er geen problemen ontstaan met de Belastingdienst. Heb je een contract met het tussenbureau, dan is de opdrachtgever het tussenbureau. Heb je ook een overeenkomst met het bedrijf waarvoor je de werkzaamheden gaat uitvoeren, dan is namelijk de eindklant de opdrachtgever. Het steeds voor dezelfde eindklant werken via verschillende bureaus is dus geen oplossing om aan meerdere opdrachtgevers te komen als zzp'er. Het op deze manier voor een één opdrachtgever werken is niet mogelijk. De Belastingdienst zal dit niet accepteren. Daarnaast blijft ook de zelfstandigheid en de gezagsverhouding een bepalende factor.

Administratie en boekhouding regelen

Boekhouden en factureren op een manier die je begrijpt? Maak het jezelf gemakkelijk als zzp-er!

Maak gebruik van een boekhoudprogramma speciaal gemaakt voor zelfstandif ondernemers. Lees ook ons artikel: 10 Tips om een succesvolle zzp-er te worden

Mijnzzp.nl