Team Mijnzzp

Rente betalen factuur

Op het moment dat een klant een factuur niet betaalt, is dat al heel vervelend. Je moet dan achter je geld aangaan en stuurt wellicht uit fatsoen een herinnering en misschien nog een aanmaning. Wist je dat je extra kosten mag rekenen als een klant te laat betaalt? Je mag namelijk wettelijke rente in rekening brengen van de overheid. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen wettelijke rente voor handelstransacties, zoals tussen bedrijven en niet-handelstransacties zoals voor een consument.

Wettelijke rente voor bedrijven

Heb je een bedrijf of een overheidsinstantie als klant dan mag je wettelijke rente rekenen als de betaling van de factuur uitblijft. De wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt 8% op jaarbasis. Stuur je een betalingsherinnering dan heb je direct de mogelijkheid om de rente daarop te vermelden. Je dient in elk geval de klant te laten weten dat je vanwege het uitblijven van de betaling wettelijke rente in rekening brengt.

Wettelijke rente voor consumenten

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zakendoet met klanten die particulier zijn. In dat geval mag je ook wettelijke rente rekenen die van toepassing is op niet-handelstransacties. Het wettelijke rentepercentage ligt lager in verhouding tot handelstransacties. Betaalt een consument te laat dan geldt namelijk per jaar een rentepercentage van 2%.

Betalingstermijn en wettelijke rente

Het is uiteraard belangrijk dat je pas wettelijke rente in rekening brengt als de betalingstermijn verstreken is. Er geldt een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen als je geen afspraken hebt gemaakt over de betalingstermijn. Is er sprake van leveringsvoorwaarden met daarin een overeengekomen betalingstermijn dan is deze termijn gelden. Overigens is het ook nog zo dat de wettelijke rente geen vaststaand percentage is, want dit is aan verandering onderhevig.

De wettelijke rente komt namelijk voort uit de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank met de toepassing van een verhoging. Na afloop van de betalingstermijn gaat de rente automatisch in. Heb je een betalingstermijn van veertien dagen dan gaat de wettelijke rente in op de dag daarna. Het is verstandig om in de voorwaarden of op de factuur op te nemen dat de wettelijke rente van toepassing is.

zzp-erDe meeste ondernemers krijgen vroeg of laat wel een keer te maken met wanbetalers. Automatiseer de administratie en de boekhouding daarom zoveel mogelijk.

Het beste kun je gebruikmaken van een online boekhoudpakket. Dit kan veel ergernis voorkomen.

Mijnzzp.nl