Team Mijnzzp

Betalen

Mona Keijzer heeft als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met als inhoud het verkorten van de betaaltermijn van het grootbedrijf aan bedrijven in het mkb. Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel, dat mede namens minister Dekker van het ministerie van Rechtsbescherming is ingediend, betekent dat de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb 30 dagen bedraagt.

Inhoudsopgave
Vaak late betaling van het grootbedrijf
Financieel in de knel
Wettelijke termijn gehalveerd

Vaak late betaling van het grootbedrijf

Er zijn meerdere onderzoeken geweest die hebben uitgewezen dat ondernemers in het mkb vaak te maken krijgen met te laten betalingen van het grootbedrijf. In plaats van dat er eerder wordt betaald, lijkt de norm verschoven te zijn naar laat betalen. Het komt zelfs voor dat het grootbedrijf zelf het initiatief neemt om de betaaltermijn eenzijdig te verlengen. De coronacrisis heeft deze situatie alleen maar doen verergeren. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat ondernemers in het mkb wat dat betreft een betere bescherming krijgen door de maximale betaaltermijn vast te zetten op dertig dagen.

Financieel in de knel

Er zijn ondernemers die door het betaalgedrag van het grootbedrijf te maken krijgen met financiële problemen. Bijvoorbeeld door zelf niet meer in staat te zijn aan bepaalde betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom is het ook zo belangrijk om geld op tijd te krijgen en bijvoorbeeld niet met een extra lange betaaltermijn in te stemmen. Door de betaaltermijn te verkorten, krijgen ondernemers in het mkb wat meer ademruimte op financieel gebied. Bovendien is het op deze manier gemakkelijk om zicht te houden op de financiële situatie van het bedrijf.

Wettelijke termijn gehalveerd

De wettelijke maximale termijn in het wetsvoorstel betekent in feite dat er sprake is van een halvering van de bestaande wettelijke betaaltermijn. Met de nieuwe termijn wordt voorkomen dat te late betalingen van het grootbedrijf een negatief effect hebben op de kaspositie van bedrijven in het mkb. Dat is gunstig, want dergelijke negatieve effecten kunnen invloed hebben op de levensvatbaarheid van het bedrijf. Kleinere bedrijven hebben vaak minder reserves en zijn meer gebaat bij een stabiele cashflow, waar een snelle en tijdige betaling aan kan bijdragen.

WinkelAls kleine ondernemer kun je het beste gebruikmaken van online boekhouden. Hiermee kun je beter grip houden op de debiteuren.

Er zijn veel zzp'ers en freelancers die gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Mijnzzp.nl