Team Mijnzzp

Vrij beroep

Als je een bedrijf wilt starten dan kom je vaak allerlei termen tegen als je zaken aan het regelen bent. Bijvoorbeeld de term vrij-beroep, maar wanneer heb je dan een vrij-beroep en wat is dat precies. Er is sprake van een vrij-beroep op het moment dat er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld bij het ingehuurd worden door een opdrachtgever omdat je in een bepaald vak gespecialiseerd bent. Het kan gaan om kunstenaars, maar ook om schrijvers, huisartsen en architecten.

Inhoudsopgave
Voor eigen risico en rekening
Inschrijving bij KVK
Kenmerken vrije beroepsbeoefenaar
Modernisering personenvennootschappen

Voor eigen risico en rekening

Bij een vrij-beroep met een specialisme en het zelfstandig werken, waarbij een ander de taak niet kan uitvoeren, is er sprake van het werken voor eigen risico en rekening. Het gaat hierbij vaak om dienstverlenende specialismen, zoals notarissen, makelaars en advocaten. Een kunstenaar werkt doorgaans eveneens voor eigen risico en rekening in een vrij-beroep. De lijst met beroepen is overigens veel langer, want ook een diëtist kan werken voor eigen risico en rekening net als een gerechtsdeurwaarder, alternatieve genezer, belastingconsulent en psycholoog.

Inschrijving bij KVK

Indien er sprake is van het werken in een vrij-beroep op zelfstandige basis is er een inschrijving vereist in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De inschrijving bij de Belastingdienst verloopt daarna automatisch.

Kenmerken vrije beroepsbeoefenaar

Er zijn een aantal specifieke kenmerken van toepassing op een vrije beroepsbeoefenaar. Bijvoorbeeld dat er een specifiek opleidingsniveau aanwezig dient te zijn met een verplichtend karakter om bijscholing te volgen. Een ander kenmerk kan zijn dat er sprake is van persoonlijke vaardigheden die uniek te noemen zijn, zoals bij een vrij-beroep als artiest of als kunstenaar.

Een ander kenmerk is dat er met de klant een vertrouwensrelatie bestaat, zoals tussen advocaten en cliënten of tussen huisartsen en patiënten. Verder kan het zo zijn dat er sprake is van een publiek belang dienen, zoals op het gebied van cultuur of volksgezondheid.

Modernisering personenvennootschappen

Om het specialisten in vrije beroepen gemakkelijker te maken om samen te werken, is er een wetsvoorstel gekomen in het kader van modernisering personenvennootschappen. Daarmee verdwijnt het onduidelijke gebied en geldt voor een vrij-beroep dezelfde aansprakelijkheid als voor bedrijven.

Lees ook ons artikel: Kansrijke beroepen voor zzp-er

Mijnzzp.nl