Team Mijnzzp

Personeel

Het is voor elke ondernemer met een eenmanszaak als rechtsvorm een grote stap om voor het eerst personeel aan te nemen. Je moet van alles regelen en rekening houden met bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid dat een werknemer uitvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers hebben een loondoorbetalingsverplichting en daardoor is er sprake van een financieel risico bij verzuim. Hoe is dat risico af te dekken? Dit is mogelijk door een verzuimverzekering zzp af te sluiten.

Inhoudsopgave
Verzuimverzekering zzp
Dekking loondoorbetaling
Ondersteuning bij verzuim

Verzuimverzekering zzp

Er zijn verschillende vormen van een verzuimverzekering zzp. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een verzekering te nemen met een eigen risico in geld of met een eigen risico in tijd. Daarnaast zijn er aanvullende dekkingen mogelijk, zoals het verzekeren van trajectbegeleiding en het bieden van ondersteuning bij verzuim. Dit komt van pas om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die van toepassing zijn in het kader van het re-integratietraject. Overigens is voor wat betreft een verzuimverzekering zzp een dekking met een eigen risico in tijd het meest geschikt. Dit omdat deze conventionele dekking in het bijzonder geschikt is voor bedrijven tot 35 medewerkers.

Dekking loondoorbetaling

Het voordeel van een verzuimverzekering zzp is dat je verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer afdekt. De loondoorbetalingsverplichting is een financiële aanslag op je bedrijf. Als je geen financiële buffer hebt of niet in staat bent om de kosten van verzuim zelf te dragen dan biedt een dekking voor loondoorbetaling uitkomst. Een verzuimverzekering zzp voorziet in een dekking voor het doorbetalen van het loon gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Het is overigens mogelijk om de keuze te maken om de werkgeverslasten onderdeel te laten zijn van de dekking. Dit betekent dat je ook een vergoeding krijgt voor de werkgeverslasten.

Ondersteuning bij verzuim

Het is bij een zieke werknemer belangrijk dat je als werkgever rekening houdt met wettelijke verplichtingen. Denk daarbij aan verzuimbegeleiding, maar ook aan het doel om de zieke werknemer zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. In dat kader is het mogelijk om verzuimbegeleiding als extra dekking te nemen. Er zijn meerdere verzekeraars die een verzuimverzekering zzp aanbieden. Maak daarom altijd een vergelijking.

Mijnzzp.nl