Team Mijnzzp

Ondernemer aan het werk

Je kan terugkijken naar het afgelopen jaar en zien wat er allemaal goed en fout is gegaan in je bedrijf. Daarnaast kan je vooruitkijken om in het begin van het nieuwe jaar als ondernemer doelen te stellen. Bij succes ga je op dezelfde voet verder en stel je bijvoorbeeld een doel om de omzet verder te verhogen. Is het jaar minder succesvol geweest, kijk dan wat er beter kan en richt je daarop met het vaststellen van een nieuw doel. Bijvoorbeeld door naar andere verdienmodellen te kijken of door de marketing meer aandacht te geven. Zo kan je als ondernemer allerlei verschillende doelen stellen.

Inhoudsopgave
Netwerk uitbreiden
Nieuwe kennis of vaardigheden opdoen
Meer reserves opbouwen

Netwerk uitbreiden

Het uitbreiden van je netwerk is een doel waar je concreet aan kan werken. Bijvoorbeeld door je zakelijke netwerk op LinkedIn uit te gaan breiden of door je te laten zien op netwerkbijeenkomsten. Kijk op welke manier het voor jouw bedrijf mogelijk is om je netwerk verder uit te breiden om je zakelijke bekendheid te vergroten en nieuwe contacten te leggen.

Nieuwe kennis of vaardigheden opdoen

Het kan voor ondernemers interessant zijn om een doel te stellen, waarbij je nieuwe kennis op gaat doen. Dat kan door een opleiding of cursus te gaan volgen of door deel te nemen aan een training. Denk maar aan een kapper die een krullen cursus gaat volgen om zich daarin te specialiseren en zich daarmee van de concurrent te onderscheiden.

Meer reserves opbouwen

De afgelopen jaren hebben laten zien dat het voor veel ondernemers van belang is om reserves achter de hand te hebben. In tijden van nood valt daar dan op terug te vallen om bijvoorbeeld aan alle financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Denk daarbij aan de betaling van belastingen, maar ook aan het betalen van facturen aan leveranciers.

Bovendien bestaat altijd de kans dat je uitvalt door ziekte en dan is het zeker prettig om reserves te hebben opgebouwd. In het verlengde daarvan is het eveneens mogelijk om aan de verdere toekomst te denken. Ook al is je pensioen nog ver weg, het is nooit te vroeg om dit financiële aspect te regelen.

Mijnzzp.nl