Team Mijnzzp

Boekhouding doen

Je hebt een factuur gestuurd naar een klant of opdrachtgever, maar deze blijft onbetaald. De btw heb je netjes in je boekhouding opgenomen en komt bij de btw-aangifte naar voren. Die betaal je dan ook gewoon, maar wat gebeurt er als de factuur onbetaald blijft? Als een herinnering en aanmaning niets opleveren, ga je over tot incasso. Ook dan kan de factuur nog onbetaald blijven en is de rechter nog de enige weg. Het kan zo zijn dat de factuur alsnog oninbaar blijkt. In dat geval heb je wel recht op teruggaaf van de afgedragen btw. Ben je als ondernemer toevallig vergeten om een uiterste betaaldatum op de factuur op te nemen, dan is de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen van toepassing. Ook dan kan natuurlijk een factuur alsnog geheel of gedeeltelijk niet betaald worden. Een oninbare factuur is vervelend, maar de meeste ondernemers krijgen wel een keer te maken met een oninbare vordering.

Het is erg vervelend wanneer de wettelijke betalingstermijn is verstreken en de betaling uitblijft. Niet betaalde facturen kunnen helaas niet meteen aangemerkt worden als oninbare vorderingen. Oninbare vorderingen kunnen dus veel extra werk opleveren, omdat je de oninbare vorderingen boekhoudkundig moet blijven volgen wil je de afgedragen btw terug kunnen krijgen. De betaalde btw van oninbare vorderingen kun je in de boekhouding eventueel opnemen als negatieve omzet.

Inhoudsopgave
Betaalde btw oninbare vorderingen
Wanneer is de vordering als oninbaar te beschouwen?
Btw terugvragen oninbare debiteuren
Factoorregeling overnemende ondernemer
Wat doet een btw-specialist?

Betaalde btw oninbare vorderingen

Bij de toepassing van het factuurstelsel staat de btw erop en dien je deze af te dragen. De vordering is geheel of gedeeltelijk oninbaar als de betaling uitblijft. Je hebt dan achteraf gezien onterecht btw betaald. Op het moment dat je zeker weet dat de factuur oninbaar is, heb je de mogelijkheid de btw terug te vragen bij de Belastingdienst. Je bent wel verplicht om de btw te betalen over het aangiftetijdvak waarin de btw-aangifte hebt gedaan.

Wanneer is de vordering als oninbaar te beschouwen?

RekeningenDe vordering is volgens de Belastingdienst in elk geval als oninbaar te zien uiterlijk een jaar nadat de uiterste datum van betaling is verstreken. Mocht het zo zijn dat je geen betalingstermijn hebt afgesproken voor de factuur dan is de wettelijke termijn van betaling van toepassing. Die staat op dertig dagen nadat je klant de factuur heeft gekregen.

Btw terugvragen oninbare debiteuren

Je vraagt de btw terug bij de Belastingdienst in het tijdvak waarin de hiervoor genoemde termijn is verstreken. Of eerder als blijkt dat de factuur als oninbaar is te beschouwen. Je trekt dan het afgedragen bedrag aan btw af in de btw-aangifte van de btw die je over dat tijdvak verschuldigd bent bij rubriek 1a of 1b. De btw zal dan in mindering gebracht worden op de btw-aangifte De btw terug krijgen is alleen mogelijk door een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst.

Let er ook op dat je de omzet van de vordering die oninbaar is bij een van deze rubrieken aftrekt van de omzet. Mocht de vordering alsnog worden voldaan dan dien je de te ontvangen btw alsnog weer te vermelden in de btw-aangifte. Dit in het tijdvak, waarin je de betaling van de vordering daadwerkelijk hebt ontvangen.

Factoorregeling overnemende ondernemer

Btw berekenen factuurOndernemers kunnen hun openstaande facturen uit handen geven aan een factormaatschappij. In dat geval is de overnemende ondernemer de btw ook terugvragen door een verzoek om teruggaaf omzetbelasting (overgenomen vorderingen) in te dienen. Dan moet natuurlijk wel eerst de vordering oninbaar geworden zijn. Afhankelijk van de oninbare vordering kan het verstandig zijn om gebruik te maken van een btw-specialist.

Wat doet een btw-specialist?

Een btw-specialist is een belastingadviseur die zich gespecialiseerd heeft in omzetbelasting. Vooral voor grote bedrijven die exporteren en importeren kan een btw-specialist erg belangrijk zijn. Het is de btw-specialist die de btw teruggevorderd wanneer dit mag en kan. Dit gaat niet alleen om debiteuren die niet betalen. Denk juist ook aan complexe douaneformulieren. Een btw-specialist kan als belastingadviseur ook andere werkzaamheden uitvoeren dan het alleen btw terugvragen.

RekeningenHet is als ondernemer mogelijk om teruggaaf van de btw te vragen wanneer een factuur oninbaar is.

Voor het terugvragen van de btw moet je een verzoek indienen. Oninbare vorderingen kun je eventueel ook verkopen aan gespecialiseerde bedrijven. Vanzelfsprekend kan een oninbare factuur het beste voorkomen worden.

Mijnzzp.nl