Team Mijnzzp

Vrachtwagens

Factoring betekent dat je de facturen van je bedrijf overdraagt aan een bedrijf en is te zien als debiteurenfinanciering. Het voordeel is dat je bij het overdragen van de facturen de betaling direct ontvangt. De factoringmaatschappij betaalt de facturen aan jou uit en gaat vervolgens zelfs bij je debiteuren de bedragen innen. Daarnaast is er sprake van het overnemen van het debiteurenbeheer en van het verzekeren van het faillissementsrisico.

Inhoudsopgave
Voorfinanciering facturen
Uitbesteden debiteurenrisico
Debiteurenbeheer overdragen

Voorfinanciering facturen

Factoring is een alternatieve vorm van financiering omdat de factoringmaatschappij als het ware de factuurbedragen voorfinanciert. Je betaalt over het openstaande bedrag een vergoeding. Een van de voordelen is dat je het debiteurenbeheer uitbesteedt en direct betaald krijgt. Dat is bijvoorbeeld ideaal als je een bedrijf hebt met een hoge omloop van goederen. Of als er sprake is van seizoensinvloeden of van een gestage autonome groei. In deze laatstgenoemde situaties komt het voor dat je krap kan komen te zitten met een bancaire financiering.

Uitbesteden debiteurenrisico

De keuze voor factoring kan ook worden gemaakt om het debiteurenrisico uit te besteden. Vrijwel alle bedrijven krijgen wel eens te maken met debiteuren die niet betalen of aldoor veel te laat betalen. Het te laat betalen wordt ook wel doelbewust gedaan om daarmee in feite renteloos te lenen gedurende een korte tijd. Het is belangrijk om als ondernemer goed debiteurenbeheer te voeren, maar dit is dus ook uit te besteden aan een factoringmaatschappij.

Debiteurenbeheer overdragen

Factoring is mogelijk voor jouw bedrijf een uitkomst. Bijvoorbeeld als de gemiddelde betaling van facturen te lang duurt in verhouding tot de gewenste betaaltermijn. Of als er sprake is van een hoge werkdruk om debiteurenbeheer goed uit te voeren. Indien er onvoldoende kennis is op het gebied van debiteurenbeheer kan dat ook een reden zijn. Of als blijkt dat het debiteurenbeheer tot te veel verliezen leidt.

Er zijn kosten verbonden aan factoring, waarbij je een vast bedrag per maand betaalt of een promillage over de bedrijfsomzet. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan factoring in de vorm van rente en provisies. Kijk of het voor jouw bedrijf zinvol is om voor factoring te kiezen door de voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Ondernemers naar kantoorFactoring kan voor ondernemers een uitkomst bieden. Vanzelfsprekend is het uitbesteden van het risico niet gratis.

Er zijn tegenwoordig ook redelijk veel zzp'ers die gebruikmaken van factoring.

Mijnzzp.nl