Team Mijnzzp

Belasting betalen

Het komt wel eens voor dat je de btw-aangifte hebt verzonden en daarna blijkt dat je een factuur vergeten bent. De btw-aangifte klopt dan niet helemaal, maar dat is nog geen ramp. Je hebt dan of te weinig btw betaald of een te hoog bedrag afgedragen. Na de kwartaalaangifte heb je dan de mogelijkheid om dat te herstellen. De wijze waarop de fout kan worden rechtgezet, verschilt en is afhankelijk van de hoogte van de correctie. Ontdek hier wat je moet doen als je btw bent vergeten aan te geven. Door middel van online boekhouden worden dit soort fouten meestal voorkomen.

Tot 1.000 euro correctie bij volgende aangifte

Indien blijkt dat correctie van de btw-aangifte nodig is en er minder dan 1.000 euro te corrigeren valt voor teruggave of afdracht dan is dat in de volgende aangifte te verwerken. Let dan wel op dat je de correctie in de aangifte in de juiste rubriek aangeeft. In dit geval krijg je geen teruggaafbeschikking en ook geen naheffingsaanslag. Er is wel een uitzondering op deze regel, want de correctiegrens van 1.000 euro is niet van toepassing op de voormalige kleineondernemersregeling. In dat geval dien je een correctie door te voeren door middel van een suppletie.

Suppletie omzetbelasting

Indien er in de afgelopen vijf jaar te weinig of te veel btw is vermeld, geldt er een meldingsplicht aan de Belastingdienst. Als het bedrag de correctiegrens van 1.000 euro overschrijdt, moet je het formulier Suppletie omzetbelasting gebruiken. Bij een correctie over een specifiek tijdvak vul je de gecorrigeerde gegevens in. Bij een correctie over een compleet boekjaar dien je de gecorrigeerde gegevens voor het complete jaar te vermelden.

Belang van een goede administratie

Het vergeten van een factuur met vermelding van btw op de btw-aangifte komt doorgaans doordat de administratie niet goed is bijgehouden. Het gebruikmaken van een online boekhoudprogramma en het bijhouden van inkomende en uitgaande facturen kan voorkomen dat je de btw vergeet aan te geven.

Door de administratie up-to-date te houden, is de kans veel kleiner dat je btw vergeet te vermelden. Gebruik je geen online boekhoudprogramma, zorg dan dat je alle bonnetjes en facturen op een vaste plek bewaard.

Ondernemer aan de boekhoudingVanzelfsprekend is het als ondernemer belangrijk om niet de btw-aangifte te vergeten. Het niet afdragen van de btw kan al snel problemen opleveren.

Maak gebruik van een boekhoudprogramma om het vergeten van de btw-aangifte te voorkomen.

Lees ook ons artikel: Is uitstel van btw mogelijk?

Mijnzzp.nl