Opleiding tot Viroloog

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauWo Biomedische Wetenschappen
VooropleidingHbo of Vwo

Opleiding Biomedische Wetenschappen

De universitaire bacheloropleiding biomedische wetenschappen is de aangewezen opleiding voor mensen die alles willen leren van ziekten, zoals hoe ze ontstaan en hoe ze te bestrijden zijn. Biomedische wetenschappen gaan over de cel- en lichaamsprocessen in gezonde en zieke mensen en dieren. De studielast binnen deze opleiding is over het algemeen vanaf het eerste studiejaar hoog te noemen. Het eerste studiejaar van de opleiding moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je bekend gemaakt wordt met het vakgebied biomedische wetenschappen. Je krijgt onder andere les in de onderwerpen anatomie, cellen, organisme, moleculen, ethiek, evolutie, ethologie, evolutiebiologie en ziekten. Vanaf het tweede en derde studiejaar kent de opleiding een verdere verbreding qua leerstof en krijg je les in onderwerpen zoals orgaansystemen, biomembranen, neurowetenschappen, ontwikkelingsbiologie, pathologie, toxicologie, stofwisseling en voortgezette celbiologie. Daarnaast zal je binnen deze periode ook een minor moeten kiezen. Een minor moet gezien worden als een specialisatie binnen de opleiding, die voor een belangrijk deel je toekomst zal bepalen.

Opleidingsduur en niveau Biomedische Wetenschappen

De universitaire bacheloropleiding biomedische wetenschappen zal over het algemeen drie jaar in beslag nemen. Een masteropleiding na de bacheloropleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen, waarmee de totale opleidingsduur ongeveer vier tot vijf jaar zal bedragen. De universitaire bacheloropleiding biomedische wetenschappen en de masteropleiding zijn beide zware universitaire opleidingen te noemen, die zeker niet voor iedereen geschikt zijn.

Vervolgopleidingen Biomedische Wetenschappen

Na de universitaire bacheloropleiding biomedische wetenschappen is het mogelijk om door te studeren, door het volgen van een aansluitende masteropleiding. De universitaire bacheloropleiding biomedische wetenschappen kent de masteropleidingen biofabrication, biology of disease, drug innovation, epidemiology, infection and immunity, molecular and cellular life sciences, neuroscience and cognition, regenerative medicine and technology, toxicology and environmental health en de masteropleiding cancer, stem cells and developmental biology. Een gemiddelde masteropleiding zal nog eens één tot twee jaar in beslag nemen.

Vooropleiding Biomedische Wetenschappen

Over het algemeen verwachten de meeste universiteiten minimaal een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek met biologie of het profiel Natuur & Gezondheid met natuurkunde, voordat je toegelaten zal worden tot de bacheloropleiding biomedische wetenschappen. Wanneer je over een ander diploma beschikt, zoals een Hbo-diploma, zal je over diverse vakken op vwo-niveau moeten beschikken voordat je toegelaten kan worden. Over het algemeen zijn dit de vakken biologie, Engels, natuurkunde, scheikunde en het vak wiskunde. De universitaire bacheloropleiding biomedische wetenschappen is een zogenaamde numerus fixus opleiding, die dan ook een loting zal kennen.

Mijnzzp.nl