Team Mijnzzp

Accountant aan het werk

Een administratiekantoor en accountantskantoor verschillen ten aanzien van de beschermde titel van een accountant. Bovendien heeft een accountant de bevoegdheid om een accountantsverklaring af te geven. Een administratiekantoor zonder accountant mag dit niet. Er zijn uiteraard nog meer verschillen tussen een administratiekantoor en accountantskantoor die hier uitgebreid aan de orde komen.

Verschil administratiekantoor en accountantskantoor: accountantstitel

De accountantstitel is een verschil tussen een administratiekantoor en accountantskantoor. Er zijn twee accountantstitels te onderscheiden, namelijk RA (registeraccountant) en AA (accountant-administratieconsulent). Dit zijn bij wet beschermde titels als er sprake is van een inschrijving in NBA (Nederlandse beroepsorganisatie van accountants). Een boekhouder die bij een administratiekantoor werkt, kan wel een jaarrekening opstellen, maar daar geen accountantsverklaring voor afgeven. Dit is voorbehouden aan een accountantskantoor. Op dit punt is er dan ook een groot verschil tussen de beroepsgroepen.

Verschil betreffende verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een accountant is bij wet verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit betreft doorgaans een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants (BAV). Hiermee is er sprake van een verzekering tegen schadeclaims als gevolg van een beroepsfout.

Een boekhouder of administrateur bij een administratiekantoor is niet verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat is wel overigens wel verstandig, want ook bij deze beroepen kan er sprake zijn van aansprakelijkheid door een beroepsfout.

Een voorbeeld hiervan is het geven van een verkeerd advies, waardoor er vermogensschade ontstaat. Of als een aanvraag voor een subsidie door toedoen van een accountant, boekhouder of administrateur te laat is ingediend, waardoor een bedrijf geld misloopt.

Verschil in soort klanten

Online overlegAdministratiekantoren richten zich doorgaans op bedrijven in het mkb. Bijvoorbeeld op het bijhouden van de financiële administratie van zzp'ers of van een bv. Een accountantskantoor heeft doorgaans middelgrote, grote en zelfs internationale bedrijven als klant. Het komt bijvoorbeeld haast niet voor dat een accountantskantoor de boekhouding bijhoudt van een zzp'er. Het gebeurt wel, maar het is toch minder gebruikelijk.

Daarnaast geldt voor een accountant dat deze de bevoegdheid heeft om bij wet vastgestelde controleopdrachten te verrichten. Deze bevoegdheid is niet van toepassing bij een administratiekantoor. Overigens zijn middelgrote en grote overheidsorganisaties en bedrijven verplicht om bij de financiële verslaglegging van een accountantskantoor gebruik te maken.

Verschil in prijs

Er is ook een verschil in prijs tussen een administratiekantoor en accountantskantoor. Het is veel duurder om een accountant in te huren dan een administratiekantoor in te schakelen. Het uurtarief van een accountant ligt wat dat betreft veel hoger dan het tarief van een boekhouder in een administratiekantoor. Op dit punt kan er een verschil van dag en nacht zijn.

Het verschil in kosten is te verklaren. Een accountant heeft meer bevoegdheden bij wet dan een boekhouder. Denk maar aan het officieel goedkeuren van jaarstukken van een bedrijf. Accountants hebben een accountantsopleiding gevolgd en beschikken wat dat betreft bovendien over meer kennis en ervaring dan een boekhouder.

Een groot verschil in complexiteit van zaken

Een ander verschil tussen administratiekantoren en accountantskantoren heeft betrekking op de complexiteit van vraagstukken. Bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale aangelegenheden, maar ook op het gebied van risicomanagement en financieel advies. Wat dat betreft, is een accountantskantoor gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren bij complexe vraagstukken.

Een administratiekantoor kan ook financieel advies geven, maar het gaat dan vaak om minder complexe onderwerpen. Dit heeft er ook mee te maken dat accountants ook voor grote internationale bedrijven werken. Er is dan kennis nodig van wet- en regelgeving in verschillende landen.

Verschil in persoonlijk contact

Een accountantskantoor is minder gericht op persoonlijk contact dan een administratiekantoor. Dit heeft onder meer te maken met het soort klanten. Bij een administratiekantoor is het contact met bijvoorbeeld een zzp-er vaak veel meer persoonlijk. Bij een accountantskantoor is het contact doorgaans veel zakelijker. Ook dit heeft weer met het soort klant te maken, want contact met een kleine onderneming verschilt wat dat betreft met contact met een groot internationaal bedrijf.

Verschil in werkzaamheden

Een administratiekantoor houdt zich bezig met de financiële administratie van een bedrijf. Dat doet een accountantskantoor ook. In beide soorten kantoren komen veel werkzaamheden wel overeen, maar er is toch ook een wezenlijk verschil. Er is bij het beroep van accountant eerdere sprake van beoordelende en controlerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opstellen en beoordelen van een jaarrekening.

Een boekhouder bij een administratiekantoor is meer praktisch ingesteld met uitvoerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld het verwerken van bonnetjes, maar ook met het verwerken van andere zaken binnen de financiële administratie. Er is wat dat betreft ook een onderscheid te maken in de flexibiliteit. Een administratiekantoor is minder gebonden aan wetten en regels. Hierdoor kan een administratiekantoor zich flexibeler opstellen in de dienstverlening dan een accountantskantoor.

Bij een accountantskantoor zijn er vaak meerdere medewerkers betrokken bij de dienstverlening aan een enkel bedrijf. Bij een administratiekantoor is dit minder vaak het geval en verzorgt een enkele boekhouder de financiële administratie van een bedrijf.

Verschil in kwaliteit

Er is qua vaktechnische kennis sprake van een verschil in kwaliteit. Daarbij is het grootste verschil dat de kwaliteit tussen administratiekantoren meer varieert dan bij accountantskantoren. Iedereen kan zichzelf namelijk boekhouder noemen, maar niet iedereen mag de titel van accountant voeren.

Uiteraard zijn er uitstekende boekhouders bij administratiekantoren die daarvoor een opleiding hebben gevolgd. Toch zit er verschil in de kwaliteit. Dit heeft niet alleen met de kennis, maar bijvoorbeeld ook met de service van het administratiekantoor te maken. Het opleidingsniveau van de medewerkers bij een administratiekantoor loopt net als de mate van ervaring uiteen.

Financiële administratie uitbesteden of zelf doen

Als je op zoek bent naar een bedrijf dat de financiële administratie of boekhouding voor je bijhoudt, is het afhankelijk van je type onderneming welke optie het beste is. Ben je een zzp'er dan heb je geen dure accountant nodig en kan je gebruikmaken van de diensten van een administratiekantoor. Of je houdt zelf de boekhouding via een online boekhoudprogramma bij en doet dus wat een administratiekantoor anders voor je doet.

De taken die een administratiekantoor uitvoert, zijn door ondernemers veelal zelf ook uit te voeren. Vooral als je een kleine onderneming hebt, is het niet nodig om je administratie uit te besteden. Wie dat wel wil, kan ook nog overwegen om voor een combinatie van zelf doen en uitbesteden te kiezen.

Een groot verschil tussen de beroepsgroepen

Afspraken makenAls zzp'er heb je over het algemeen geen accountverklaring nodig. Kleine ondernemers met een eenmanszaak mogen ook zelf de boekhouding doen en zijn niet meestal niet verplicht om gebruik te maken van een accountant of boekhouder. Qua jaarlijkse boekhoudkosten zal dit een wereld van verschil uitmaken. Maakt bijvoorbeeld gebruik van een goed online boekhoudprogramma voor de financiële administratie.

Mijnzzp.nl