Team Mijnzzp

Wachttijd verplichte AOV

In het concept wetsvoorstel voor het invoeren van een verplichte AOV voor zzp'ers staat vermeld dat er een wachttijd is van 52 weken. De wachttijd gaat in op de eerste werkdag waarop een zzp'er vanwege ziekte niet heeft kunnen werken. Je moet je als ondernemer ziek melden bij het UWV op de eerste dag dat je niet hebt kunnen werken of de werkzaamheden op die dag wegens ziekte hebt gestaakt. De wachttijd van 52 weken betekent dat je bij ziekte geen inkomen hebt als zzp'er. Er zijn verschillende opties om deze wachttijd te overbruggen, zoals aansluiting bij een broodfonds of door je spaargeld aan te spreken.

Inhoudsopgave
Broodfonds
Zelf sparen

Broodfonds

Een manier om de wachttijd van 52 weken bij invoering van de verplichte AOV voor zzp'ers te overbruggen, is door je bij een broodfonds aan te sluiten. Een broodfonds is de benaming voor een vangnet voor zieke of arbeidsongeschikte zzp'ers. Een dergelijk vangnet bestaat uit een kleine groep van 20 tot 50 zzp'ers die iedere maand een vast bedrag inleggen. Als een zzp'er uit de schenkkring ziek wordt, dan krijgt deze een schenking vanuit het broodfonds om de inkomensterugval op te vangen. Een schenking via het broodfonds duurt maximaal twee jaar. Bij de invoering van de verplichte AOV is het voldoende om een jaar te overbruggen, omdat je na 52 weken arbeidsongeschiktheid recht hebt op een uitkering. Het voordeel van een broodfonds is dat je zelf bepaalt wat het schenkingsbedrag moet zijn. Dit kan je afstemmen op je inkomen.

Zelf sparen

Een andere manier om de wachttijd van 52 weken te overbruggen, is door geld opzij te zetten om het eventuele inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. Het duurt nog even voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Je hebt nu dus al de mogelijkheid om geld apart te zetten voor de toekomst. Daarbij heb je de mogelijkheid om het geld dat je opzij zet te sparen op een spaarrekening, maar dan heb je wel te maken met een lage rente in Nederland. Je kan naar buitenlandse spaarrekeningen kijken, waar hogere rentes van toepassing zijn. Een andere optie is om geld vast te zetten op een spaardeposito of door geld te gaan beleggen.

Mijnzzp.nl