Team Mijnzzp

ZZP AOV

Het was al bekend dat het demissionaire kabinet doorging met de plannen voor het invoeren van een verplichte AOV voor zzp'ers. Daar wordt niet van afgeweken en het is zelfs al bekend hoe hoog de premie straks gaat zijn. Het is de bedoeling dat zzp'ers een premie van 6,5% van de winst gaan betalen tot maximaal € 195 per maand. De gemaakte winst voordat de arbeidsongeschiktheid intrad, vormt de basis voor de premieberekening. Intussen is er nog meer bekend geworden over de verplichte verzekering die nu ter consultatie voorligt.

Inhoudsopgave
Opt-out
Basisvangnet

Opt-out

Het was nog even de vraag of er voor zzp'ers mogelijk een opt-out zou komen. Die komt er volgens de plannen wel. Dat betekent dat ondernemers die bijvoorbeeld al verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar niet de verplichte AOV hoeven te nemen. Het is dus mogelijk om te kiezen, maar bij de keuze voor een opt-out geldt wel dat er een aantal voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien moet het dan zo geregeld zijn dat er een kleine vergoeding komt vanuit de AOV aan de publieke verzekering. De verplichte verzekering kent wel een wachttijd. Een ondernemer die ziek of arbeidsongeschikt raakt, komt pas na een jaar in aanmerking voor de uitkering. Deze bedraagt 70% van de winst voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid, maar heeft een maximale hoogte van het geldende minimumloon.

Basisvangnet

De verplichte AOV gaat als een basisvangnet dienen om te voorkomen dat zzp'ers bij arbeidsongeschiktheid mogelijk in de bijstand terecht te komen. Bovendien is het zo dat er ondernemers zijn die medische aandoeningen hebben en daarom geweigerd worden door verzekeraars. Deze groep valt op dit moment dus buiten de boot en kan dus geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. De verplichte verzekering laat deze groep wel toe. Een andere reden is dat de werknemers ook verplicht verzekerd zijn en dat de maatschappij niet verantwoordelijk hoeft te zijn voor de financiële gevolgen als ondernemers arbeidsongeschikt raken. Verder geldt dat zzp'ers die arbeidsongeschikt raken niet financieel afhankelijk worden van hun partner. Het voorkomt ook dat zzp'ers in de bijstand komen en het eigen vermogen moeten aanspreken.

Mijnzzp.nl