Team Mijnzzp

Offerte maken

Het is bij aanbestedingen gebruikelijk om een schat aan informatie en documenten aan te leveren. Dat is een hele andere procedure dan wanneer er een klant komt die om een offerte vraagt. Er zijn veel zzp'ers die als onderdeel van de werkzaamheden offertes opmaken. Denk maar aan schilders en aan timmermannen, maar ook aan webdesigners en online marketingbureaus. Het is dan belangrijk om je offerte onderscheidend te maken, want een klant heeft vaak meerdere offertes om te vergelijken. Het is tegenwoordig ook mogelijk om offerte te maken door middel van een boekhoudprogramma. Dit kan vooral voor zzp'ers handig zijn.

Inhoudsopgave
Let op de kwaliteit: ga op de inhoud in
Benadruk niet de prijs, maar jouw waarde

Let op de kwaliteit: ga op de inhoud in

Het komt vaak voor dat zzp'ers die vaak op opdrachten reageren om werk binnen te halen standaardzinnen gebruiken. Hier en daar wordt de tekst wat aangepast, maar dan houdt het ook weer op. Om je offerte onderscheidend te maken, is het belangrijk om in te gaan op de inhoud van de opdracht. Maak het als het ware persoonlijk en houdt het niet bij algemene zinnen. De ontvanger ziet dan dat je aandacht besteed hebt aan de reactie en daardoor valt de offerte op.

Verwijs bijvoorbeeld specifiek naar ervaring die aansluit op wat de opdrachtgever wenst. Het is ook mogelijk om in je reactie te laten weten dat je graag een persoonlijke toelichting geeft. Een persoonlijk gesprek zet de deur tot de opdracht namelijk direct al verder open. Bovendien kan de gunfactor dan om de hoek komen te kijken. Het komt ook regelmatig voor dat bedrijven en zzp'ers te maken hebben met een aanbesteding. Dit kan bijvoorbeeld ook voor de overheid van toepassing zijn. Bij een aanbesteding gaat het meestal om meerdere partijen.

Benadruk niet de prijs, maar jouw waarde

De stelregel is vaak dat de offerte met de laagste prijs wint, maar dat is lang niet altijd het geval. De waarde die jij kan leveren, geeft namelijk vaak de doorslag. Het is zelfs zo dat een te lage prijs argwaan kan wekken. Waarom kan jij het zo goedkoop doen en vragen andere partijen gemiddeld 20% meer? Dan komen er vaak al twijfels over de te leveren kwaliteit.

Daarom is het belangrijk om de waarde van jouw bedrijf te benadrukken en in elk geval minimaal een marktconforme prijs te hanteren. Wijs ook op de service die je te bieden hebt, want daar zijn klanten ook gevoelig voor. Dat geldt overigens ook voor de snelheid waarmee je klanten van dienst kan zijn. In sommige gevallen kun je als zzp'er ook offertes maken van een compleet project. In dat geval is het erg belangrijk om de voorwaarden goed op te nemen in de offerte.

Mijnzzp.nl