Team Mijnzzp

Openbare aanbesteding

Bij het leveren van een dienst of product aan de overheid is er doorgaans sprake van een openbare aanbesteding. Er is daarvoor een speciaal aanbiedingssysteem ontwikkeld met de naam TenderNed. Dat systeem is niet alleen voor grote bedrijven geschikt, want ook kleine ondernemers maken er gebruik van. Bij te grote klussen is het dan mogelijk om bijvoorbeeld met andere ondernemers samen te werken, zoals door gezamenlijk een offerte in te zenden. Wil je meedoen met een aanbesteding van de overheid dan zijn er een aantal stappen om te doorlopen.

Inhoudsopgave
1. Aanmelden op TenderNed
2. Check de aanbestedingsstukken
3. Vragen stellen en bewijs bijvoegen

1. Aanmelden op TenderNed

De eerste stap is de aanmelding van je bedrijf te registreren op TenderNed. Vervolgens is het direct mogelijk om naar passende opdrachten te zoeken. Heb je een opdracht gevonden die aansluit op je dienst of product, dan kan je daarop reageren. Het is wel belangrijk om naar de aanbestedingsstukken te kijken en de criteria te beoordelen.

2. Check de aanbestedingsstukken

De aanbestedingsstukken vormen een bron van informatie, waarin de overheid van de opdracht een precieze beschrijving geeft. De procedure staat erin beschreven, maar ook de criteria die voor de selectie en voor de gunning gelden. Ook vind je in de stukken voor aanbesteding informatie over de knock-out criteria. Daar moet je sowieso aan voldoen, want anders is deelname aan de openbare aanbesteding niet mogelijk.

3. Vragen stellen en bewijs bijvoegen

Mocht er onduidelijkheid zijn dan is het heel gebruikelijk om vragen te stellen. De aanbestedende dienst beantwoordt de vragen en de antwoorden komen in de Nota van Inlichtingen te staan. Doorgaans zijn de antwoorden eveneens op TenderNed te vinden en de informatie is voor alle deelnemers zichtbaar, waarbij niet te zien is welke partij de vraag heeft gesteld. Als alles duidelijk is, volg je de stappen van het verdere proces via het dashboard.

Zo moet je de eisen beantwoorden net als de criteria en daarvan bewijs meesturen als erom gevraagd wordt. De aanbestedende dienst selecteert na de sluitingsdatum van de openbare aanbesteding het bedrijf dat de opdracht krijgt toegekend. Er is overigens nog bezwaar mogelijk van andere partijen. Daarom wordt de opdracht pas na twintig dagen in een contract vastgelegd.

Mijnzzp.nl