Team Mijnzzp

Ondernemingsplan

Begin je een bedrijf dan is het om verschillende redenen aan te raden om een zzp ondernemingsplan te maken. Je creëert daarmee voor jezelf de nodige inzichten, maar ook voor andere partijen. Bijvoorbeeld als je een zakelijke lening nodig hebt om je bedrijf van start te laten gaan. Dan komt een zzp ondernemingsplan natuurlijk goed van pas. Ontdek hier welke informatie van belang is om op te nemen in je ondernemingsplan.

Inhoudsopgave
Inhoud ondernemingsplan
Voorbeeld zzp ondernemingsplan

Inhoud ondernemingsplan

Een zzp ondernemingsplan verdeel je in meerdere hoofdstukken. Het lijkt misschien raar, maar je begint met de samenvatting in het eerste hoofdstuk. Daarmee laat je namelijk zien wat het exacte doel is, waarbij je de belangrijkste hoofdzaken noemt.

In het tweede hoofdstuk maak je ruimte om over jezelf als ondernemer te vertellen. Zo wordt duidelijk wie de persoon achter de onderneming is. Het derde deel van het zzp ondernemingsplan gaat over je bedrijf en dan vooral met beschrijving van de bedrijfspannen en over de brancheontwikkeling.

Je gaat in het vierde deel verder in op de marktontwikkelingen, waarbij je laat zien dat je product of dienst daarin belangrijk is. In het vijfde hoofdstuk ga je in op hoe je dat wat je bedrijf aanbiedt in de markt gaat zetten, waarbij je dus een marketingplan opstelt.

Het financiële plan komt in het zesde hoofdstuk aan de orde en je neemt hierin de begrotingen op. Je eindigt met het volgende hoofdstuk dat betrekking heeft op algemene zaken en juridische aspecten.

Voorbeeld zzp ondernemingsplan

Je hoeft als startende ondernemer niet zelf alles uit te vinden, want je kan gebruikmaken van een van de vele voorbeelden om een zzp ondernemingsplan te schrijven. Heb je daar moeite mee, dan kan je natuurlijk altijd een professional inschakelen die het ondernemingsplan voor je maakt. Ook al heb je geen zakelijke lening nodig, dan is het toch aan te raden om een businessplan te maken. Je wordt dan namelijk als het ware gedwongen over bepaalde zaken na te denken, waar je misschien zelf nog niet eens aan hebt gedacht. Het duidelijke beeld dat een zzp ondernemingsplan schept, zorgt voor een sterke start van je bedrijf.

Mijnzzp.nl