Team Mijnzzp

Startup

Er zijn voor start-ups verschillende mogelijkheden om de start van het bedrijf te financieren. Zo heeft de overheid diverse opties voor financiering beschikbaar. Dat geldt overigens niet alleen voor start-ups, maar ook voor scale-ups. Check daarom de diverse regelingen van de overheid om voor financiering in aanmerking te komen.

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een van de mogelijke financieringen voor start-ups. Het is een krediet dat bestemd is voor de ontwikkelingsfase van diensten, processen of producten op klinisch of technisch gebied. Ben je bezig met het werkend krijgen van een product, maar heeft je bedrijf geen omzet? In dat geval kan het innovatiekrediet uitkomst bieden.

Cofinanciering

Er is voor start-ups cofinanciering beschikbaar vanuit de overheid die betrekking heeft op de beginfase. Het draait hierbij om het verkrijgen van zogenoemde vroege fase-financiering die betrekking heeft op de creatie en verificatie van een commercieel idee, onderzoeken van de juiste markt en verkrijgen van intellectueel eigendom. Er is op regionaal gebied naast cofinanciering ook een mogelijkheid om een beroep te doen op een provinciaal fonds.

Durfkapitaal

Er zijn voor start-ups in Nederland nog meer mogelijkheden om voor financiering in aanmerking te komen. Zo zijn er diverse investeringsfondsen beschikbaar die durfkapitaal verstrekken. Daarbij zijn er specifieke aandachtsgebieden, zoals een fonds dat op duurzaamheid is gericht net als een fonds voor vrouwelijke ondernemers. Verder is er een fonds dat op energietransitie is gericht. Overigens zijn er voor techno starters ook specifieke fondsen, zoals Seed business angels.

Starten als zzp: wat moet je allemaal regelen:

Borgstelling MKB Kredieten

De Borgstelling MKB Kredieten voorziet erin dat de overheid voor de financiering van je bedrijf borg staat. Een bank is in dit geval eerder geneigd om een financiering aan een start-up te verstrekken, omdat de overheid dan borg staat. Dat betekent dat de bank of andere kredietverstrekker minder risico loopt.

Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk voorziet in de mogelijkheid om als ondernemer van extra aftrek te profiteren of om loonkosten te verlagen van een R&D medewerker. Het is ook mogelijk dat de kosten voor prototypes onder deze regeling vallen net als onderzoeksapparatuur. Dit geldt eveneens voor scale-ups.

KantoorgebouwHet is voor ondernemers op diverse manieren mogelijk om in aanmerking te komen voor financiering.

De overheid stimuleert ondernemerschap op verschillende manieren. Doe hiermee vooral je voordeel als startende ondernemer.

Lees ook: Tips om financiële reserve op te bouwen

Mijnzzp.nl