Team Mijnzzp

zzp verzekeringen

Er zijn allerlei zzp verzekeringen die risico’s afdekken. Dit maakt het soms lastig om te bepalen welke verzekering je nodig hebt. Bovendien kan het grote aanbod van zzp verzekeringen tot misverstanden leiden. Bijvoorbeeld als het gaat om een keuze tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daar zit namelijk een groot verschil tussen. Zo zijn er allerlei misverstanden waar je maar beter van op de hoogte kan zijn om problemen in de toekomst te voorkomen.

Inhoudsopgave
Aansprakelijkheidsverzekering zzp is niet nodig
Premies zzp verzekeringen zijn te hoog
Rechtsbijstandverzekering dekt alles

Aansprakelijkheidsverzekering zzp is niet nodig

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in verschillende beroepsgroepen verplicht. Ben je zzp'er in een branche waarin je een adviserende functie hebt? In dat geval is het aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen. Je bent dan namelijk verzekerd tegen schade die ontstaat door een beroepsfout die jij hebt gemaakt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om de gevolgen van fysieke schade te dekken. Heb je een kapperszaak en stapt er een klant binnen die uitglijdt over de gladde vloer? De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen.

Premies zzp verzekeringen zijn te hoog

Een ander misverstand betreft de gedachte dat de premies voor zzp verzekeringen veel te hoog zijn. De eventuele schade als gevolg van een gebeurtenis kan echter vele malen hoger zijn. Bovendien zijn er allerlei manieren om de premie van een zzp verzekering te verlagen. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen risico te nemen. Stel je het eigen risico hoog in dan verlaag je daarmee de premie voor de zzp verzekering.  Zo kan je ook een premiekorting krijgen als je meerdere verzekeringen in een pakket neemt bij dezelfde verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekering dekt alles

Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de kosten die betrekking hebben op het juridisch advies of bijstand in de juridische procedure. Het is niet zo dat een zakelijke rechtsbijstandverzekering dekking biedt voor de financiële schade die is ontstaan. Om juridische problemen te voorkomen, is het raadzaam om algemene voorwaarden op te stellen. Let ook op dat je privéverzekering niet zonder meer dekking biedt voor bedrijfsactiviteiten. Het is daarom aan te bevelen om na te gaan welke zakelijke zzp verzekeringen je af moet sluiten. Denk bijvoorbeeld ook aan een bedrijfsinventaris verzekering voor bedrijfsmiddelen.

Mijnzzp.nl