Team Mijnzzp

Zakelijke dienstverlening

Er zijn veel zzp'ers in Nederland en de grootste groep is vertegenwoordigd in de zakelijke dienstverlening. Veel mensen denken dat de bouw de grootste branche is waar ondernemers op zelfstandige basis werken, maar dat klopt dus niet. In de zakelijke dienstverlening is er 25% werkzaam en in de bouwbranche is het percentage zzp'ers 15%. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research dat uitgevoerd is in opdracht van FNV. Ook opvallend is dat er in het onderwijs in de periode 2007 tot en met 2019 een grote stijging is geweest van zzp'ers van 186%.

Inhoudsopgave
Meer zzp'ers met hogere opleiding
Spreiding welvaart
Toename zzp in onderwijs

Meer zzp'ers met hogere opleiding

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat er dit jaar meer zzp'ers zijn met een hogere opleiding ten opzicht van eerdere jaren. Het is zelfs zo dat het aantal ondernemers met een eenmanszaak met een hoge opleiding is verdubbeld. In de groep praktische zzp'ers is er sprake geweest van een afname over een periode van zes jaar. Het percentage van deze groep ondernemers is daarbij van 19% gedaald naar 15%.

Spreiding welvaart

Er is uit het rapport verder naar voren gekomen dat er meer spreiding is van welvaart onder ondernemers met een eenmanszaak dan onder werknemers. Het gaat dan onder meer om het jaarinkomen en op het spaargeld dat men achter de hand heeft. Er zijn onder zzp'ers duidelijke verschillen in inkomen, waarbij er een oververtegenwoordiging is in de inkomensklasse tot 20.000 euro en ook in de inkomensklasse van meer dan 50.000 euro op jaarbasis.

Toename zzp in onderwijs

Dat er sprake is geweest van een forse toename van zzp'ers in het onderwijs betekent overigens niet dat er wat dat betreft meer leraren voor de klas staan. Het gaat bij ongeveer de helft van de ondernemers in het onderwijs om andere werkzaamheden dan voor de klas staan. Denk daarbij onder meer aan het verzorgen van bedrijfsopleidingen, maar ook in het voorzien van begeleiding bij studies. Dat aantal is fors gegroeid, maar de aantallen van zzp leraren die les geven voor de klas in het onderwijs is wat dat betreft juist gedaald.

Man aan het werk

Boekhouden en factureren op een manier die je begrijpt? Maak het jezelf gemakkelijk als zzp'er!

Maak gebruik van een eenvoudig boekhoudprogramma gemaakt voor zzp'ers.

Lees ook: Forse toename eenmanszaken in persoonlijke dienstverlening

Mijnzzp.nl