Team Mijnzzp

Man aan het werk in een werkplaats

De Kamer van Koophandel heeft een vervolg uitgevoerd op het onderzoek Ondernemen in tijden van corona. Uit het nieuwe onderzoek Ondernemen in 2021 blijkt dat ondernemers een beetje positiever zijn. Een kleine groep van rond de 10% tot 15% lijdt echter persoonlijk als gevolg van structurele en grote problemen. Overigens is het onderzoek uitgevoerd voordat er een nieuwe serie met coronamaatregelen is afgekondigd.

Inhoudsopgave
10% kampt met problematische financiële situatie
20% ondernemers ervaart stress
Meerderheid heeft vertrouwen
Bedrijf in zwaar weer?

10% kampt met problematische financiële situatie

Over het algemeen genomen blijkt dat ongeveer 10% van de respondenten te maken heeft met een financiële situatie die te wensen overlaat. Deze groep heeft het bijvoorbeeld moeilijk om elke maand de kosten te betalen en ook komen betalingsachterstanden voor. Het is duidelijk geworden dat de meerderheid van deze groep daarbij onder meer door corona in de financiële problemen is gekomen. Het gaat dan onder meer om de horecasector waarin twee van de drie ondernemers van de groep met financiële problemen te maken heeft met schulden en het moeilijk kunnen voldoen van maandelijkse facturen.

20% ondernemers ervaart stress

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 20% van de ondernemers het gevoel heeft alles alleen te moeten doen. Datzelfde percentage geeft aan het gevoel te ervaren geen controle over de onderneming te hebben. 15% ervaart zelfs emotionele klachten en stress, waarbij ook slapeloosheid voorkomt.

Meerderheid heeft vertrouwen

De meerderheid van de ondernemers is een beetje positiever en heeft wat dat betreft in vergelijking met vorig jaar meer vertrouwen in de toekomst. Het mag echter duidelijk zijn dat voor een minderheid de crisis nog lang niet voorbij is. Deze groep ondernemers heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met het Coronaloket van de KvK. Indien van toepassing vindt er via de KvK een doorverwijzing plaats naar andere organisaties die specifiek gericht zijn op de betreffende situatie van de ondernemer.

Bedrijf in zwaar weer?

Er zijn meerdere oplossingen beschikbaar als je een bedrijf hebt dat in financieel zwaar weer zit. Het is voor jezelf onder meer handig om met een objectieve blik naar je situatie te kijken, bijvoorbeeld aan de hand van een exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting. Het geeft onder meer inzicht in de levensvatbaarheid van je bedrijf.

Mijnzzp.nl