Team Mijnzzp

Horeca

Er zijn veel ondernemers waaronder zzp'ers die een probleem hebben met de terugbetaling van de belastingschuld als gevolg van corona. Het totale bedrag van de corona schuld is gestegen tot 18,3 miljard euro, zoals uit een onderzoek van ABN-AMRO naar voren is gekomen. Het zijn vooral bedrijven in de horeca en kledingwinkels waarbij de corona schuld problemen opleveren.

Inhoudsopgave
Belastinguitstel Corona
Terugbetaling
Geen kwijtschelding belasting
NOW-regeling

Belastinguitstel Corona

Analisten van ABN-AMRO hebben zes maanden terug nog een waarschuwing doen uitgaan voor het uitstel van het betalen van belasting. Er zijn veel bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. Het gaat daarbij zowel om het betalen van inkomstenbelasting en omzetbelasting, maar ook om sociale lasten en loonheffing. Er is al wel een groot deel van afgelost, maar er zijn ook ondernemers die belastinguitstel gevraagd hebben na de laatste lockdown. Dit betreft vooral cafés, horeca en kledingwinkels.

Terugbetaling

Het uitstellen van het betalen van belasting is ten einde gekomen, maar daar waar de crisis extra hard heeft ingeslagen, is het ondernemers nog niet gelukt om met de terugbetaling te beginnen. Het gaat hierbij vooral om bedrijven in de horeca, reisbranche en entertainmentsector. De terugbetaling dient uiterlijk 1 oktober 2022 worden aangevangen, waarbij er 1% rente van toepassing is en vanaf 2024 loopt dat op tot 4%.

Geen kwijtschelding belasting

Bij restaurants doet zich het probleem voor dat 44% een belastingschuld heeft die meer bedraagt dan de winst in een gebruikelijk jaar. Een derde van de cafés heeft eveneens problemen net als dat veel schoenenwinkels en modewinkels zijn die problemen hebben. Er is opgeroepen in diverse sectoren om de schuld kwijt te schelden. Hans Vijlbrief heeft als demissionair staatssecretaris van het ministerie van Financiën echter laten weten dat kwijtschelding onrechtvaardig is voor bedrijven die de schuld wel aflossen.

NOW-regeling

Er is door 9.500 ondernemers die te maken hebben met de noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid niet tijdig een regeling aangevraagd voor terugbetaling. Dat leidt ertoe dat bedrijven de steun die is ontvangen volledig moeten terugbetalen. De tijd wijst uit of de corona belastingschuld alsnog veel ondernemers nekt en failliet laat gaan.

Lees ook: Keuze voor ondernemers tussen 2G en 3G

Mijnzzp.nl