Team Mijnzzp

Winkelstraat

Ben je ondernemer en heb je een winkel of een horecabedrijf? De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan, waaruit naar voren is gekomen dat je recht hebt op een huurkorting in verband met de coronapandemie. Er is volgens de Hoge Raad namelijk sprake van onvoorziene omstandigheden als je als ondernemer met een winkel of horecabedrijf geraakt wordt door de maatregelen die zijn genomen.

Inhoudsopgave
Impact van crisis niet voorzien
Huurkorting
Berekening

Impact van crisis niet voorzien

Bij huurcontracten voor winkels en horecabedrijven die in zijn gegaan voor 15 maart 2020 heeft geen enkele ondernemer de impact voorzien die de crisis met zich mee heeft gebracht. Dat is een reden waarom de rechter de mogelijkheid heeft om het huurcontract aan te passen door een vermindering van de huurprijs gedurende de periode van het verlies van omzet of door gedwongen sluiting van winkels en horecabedrijven. Indien de huurovereenkomst na 15 maart 2022 is ingegaan, dient per situatie bekeken te worden of de ondernemer in aanmerking komt voor een korting op de huur.

Huurkorting

In het arrest van 24 december 2021 is opgenomen dat huurders van specifieke bedrijfsruimten in aanmerking komen voor een huurkorting. Het gaat hier om zogenoemde 290-bedrijfsruimte en hier vallen onder meer winkelruimte en horecaruimte onder. Overigens vallen ook supermarkten onder deze noemer van 290-bedrijfsruimte, hoewel de meerderheid van de supermarkten niet zo geraakt is door de crisis als horeca en winkels.

De specifieke benoeming van de bedrijfsruimte zorgt er overigens voor dat veel andere soorten bedrijfsruimte niet betrokken zijn bij de uitspraak. Denk maar aan sportscholen die gedwongen dicht moesten en dus ook te maken hebben gehad met onvoorziene omstandigheden, maar onder 230a-bedrijfsruimte vallen. De vraag is of deze bedrijven niet ook gewoon een beroep kunnen doen op de huurkorting.

Berekening

Bij de berekening van de huurkorting geldt overigens dat er een specifieke formule van toepassing is. Dat betreft de overeengekomen huurprijs minus het deel van de TVL dat toe te rekenen is aan de huur keer x het percentage omzetvermindering x 50%. Het doel is om het nadeel tussen de verhuur en verhuurder gelijk te verdelen op fiftyfifty basis.

Mijnzzp.nl