Team Mijnzzp

Winkel

Ondernemen brengt risico met zich mee, maar er zijn situaties waar bedrijven door van buiten opgelegde maatregelen te maken krijgen met problemen. Bijvoorbeeld met een verplichte sluiting of beperking van openingstijden en minder klanten mogen toelaten. Corona heeft bij veel ondernemers voor problemen gezorgd. Daar is met allerlei steunpakketten geprobeerd wat aan te doen, maar het kabinet wil wel dat corona in de toekomst gewoon behoort tot het ondernemersrisico. Dat is althans wat minister Kuipers van Volksgezondheid voor ogen heeft en in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten.

Steunpakketten niet houdbaar

Het is vanzelfsprekend dat er ooit een einde komt aan de uitgebreide steunpakketten van de overheid. Bovendien is de kans groot dat corona onderdeel uit blijft maken van het leven en dat iedereen daarmee moet leren leven. De minister geeft in de brief aan dat het de bedoeling van het kabinet is om in de toekomst de reguliere economische dynamiek weer van toepassing te laten zijn. Daarbij dient corona onderdeel te worden van het ondernemersrisico, in elk geval goeddeels.

Overigens is al langer bekend dat het kabinet voor ogen heeft om de steunpakketten op een andere manier vorm te geven. Op dit moment zijn er nog regelingen van toepassing als een tegemoetkoming in vaste lasten en loonsteun voor bedrijven indien de omzet achterblijft als gevolg van coronamaatregelen.

Verstorende werking op economie

De praktijk wijst uit dat de steunpakketten een verstorende werking hebben, zo luidt het standpunt van het kabinet. Dat komt omdat de loonsteun er bijvoorbeeld op een ongewenste manier voor zorgt dat werknemers in specifieke branches blijven werken hoewel deze met grote problemen te maken hebben. In andere branches is er wat dat betreft juist meer nood aan arbeidskrachten. Hierdoor is er een storende werking van toepassing.

Verder geeft het kabinet aan dat het geld van de steunpakketten ook op verkeerde plekken terechtkomt. Aan het einde van de maand maart volgt er een brief van het kabinet met daarin informatie op welke manier de steunpakketten op lange termijn inhoud krijgen. Er vindt daar nog een overleg overplaats, waarbij het zoeken naar een evenwicht tussen het ondernemersrisico en de overheidssteun centraal staat.

Mijnzzp.nl