Team Mijnzzp

Corona

Er is de afgelopen jaren een groot aantal ondernemers geweest dat van bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst gebruik heeft gemaakt. In totaal zijn dat 385.000 ondernemers geweest die door het uitstel bijvoorbeeld geen btw-belastingaanslag of loonheffing dienden te betalen. Het bijzonder uitstel van betalingen is sinds 1 april beëindigd en per 1 oktober dient de afbetaling van deze coronaschulden te starten. Overigens heeft 90% van de ondernemers al een deel afgelost of de hele schuld al voldaan.

Brief van Belastingdienst

Er zijn nu nog 270.000 ondernemers die een schuld bij de Belastingdienst hebben openstaan in het kader van het bijzonder uitstel van betalingen. Al deze ondernemers krijgen een brief van de Belastingdienst met uitleg over de ondernemers hulp kunnen krijgen. In de brief staat onder meer een tussentijds overzicht, zodat ondernemers een duidelijk beeld van de schulden krijgen. Zo krijgen ondernemers zekerheid over hoeveel schuld er af te lossen is.

5 jaar de tijd om af te lossen

Met ingang van 1 oktober 2022 dient de aflossing van de corona schulden te beginnen en ondernemers krijgen daar een termijn van vijf jaar voor. Het gaat om het aflossen van vaste bedragen op maandelijkse basis en er wordt in de brief meer uitleg gegeven over de eventuele termijnbedragen. In de zomer volgt er nog meer concrete informatie over de definitieve termijnen die voor de ondernemers zijn vastgesteld.

Overigens heeft de Belastingdienst ook een rekentool beschikbaar gesteld die te gebruiken is om inzicht in de eventuele termijnbedragen te krijgen. De Belastingdienst maakt gebruik van een annuïtair aflossysteem met vaste bedragen, maar het is wel mogelijk om tussentijds extra aflossingen te doen. Dat betekent dat de looptijd verkort, maar dat de maandbedragen wel gelijk blijven. Bovendien profiteert de ondernemer in dit geval van een rentevoordeel.

Nieuwe betalingsverplichtingen

Het stoppen van het bijzonder uitstel van betalingen per 1 april betekent voor ondernemers ook dat deze vanaf deze datum weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen dienen te voldoen. In de praktijk betekent dat je als ondernemer na het doen van een aangifte na de datum van 1 april de gebruikelijke betalingsverplichting van toepassing is.

Lees ook: Corona in toekomst deel van ondernemersrisico

Mijnzzp.nl