Team Mijnzzp

Oud schoolbord

Wanneer iemand als zzp-er wil gaan werken veranderen er veel zaken. Niet alleen ben je vanaf nu zelf verantwoordelijk voor voldoende opdrachten en je inkomsten, ook je competenties zullen aangepast moeten worden. Het goed kunnen uitvoeren van bepaalde taken als werknemer is heel wat anders dan het goed kunnen uitvoeren van bepaalde taken als ondernemer. Als ondernemer kom je zonder de juiste competenties niet eens aan de opdracht om bepaalde taken te mogen uitvoeren voor een opdrachtgever. Voor ondernemen zijn bepaalde competenties, die niet automatisch aangeleerd worden vanuit een loondienstverhouding, belangrijk. De nieuwe competentievaardigheden worden dan ook nogal eens onderschat door nieuwe zzp-ers en ondernemers.

Wat is competentie precies

Competentie betekent niks anders dan vaardigheid. Competentie staat voor het vermogen om een bepaalde handeling vakkundig of bekwaam uit te kunnen voeren. Een vaardigheid of competentie kan alleen aangeleerd worden door een bepaalde handeling veelvuldig uit te voeren of door het vergaren van kennis, zoals door het volgen van onderwijs. Competenties kunnen ook aangeleerd worden door simpelweg veel te oefenen. Binnen het onderwijs spreekt men ook wel van competentiegericht leren of competentiegericht onderwijs. Vanzelfsprekend moet de competentie aansluiten bij het vakgebied, als dit betrekking heeft op het onderwijs.

Zelfstandig werken betekent een verandering van competenties

Wanneer je gaat werken als zzp-er is het belangrijk om je competenties te verbreden en te versterken. Het simpelweg kunnen uitvoeren van bepaalde handelingen is meestal niet meer voldoende als zzp-er. Wanneer je start als zzp-er zal je al snel merken dat netwerken, overleggen en onderhandelen tot je nieuwe takenpakket behoren. Opdrachtgevers geven doorgaans niet zomaar opdrachten weg aan zzp-ers, zonder dat ze er van overtuigd zijn dat de opdracht aan de juiste persoon gegund wordt.

Deze gunningsfactor heeft over het algemeen alles met competenties te maken. Spreekt de zzp-er de juiste woorden uit?, heeft deze kennis van zaken?, komt hij of zij betrouwbaar over? en laat ik deze zzp-er toe tot mijn netwerk? Dit zijn allemaal vragen die belangrijk kunnen zijn voor een mogelijke opdrachtgever. Deze vragen kunnen over het algemeen alleen positief beantwoord worden wanneer de zzp-er over de juiste competenties beschikt. Communicatie is een belangrijke competentie als zzp-er.

Toon kennis met je competenties

Competentie is niet alleen het vermogen om te kunnen leren of te begrijpen, managementvaardigheden of doorzettingsvermogen. Competentie heeft betrekking op alles wat je doet als ondernemer en als privé persoon. Laat je competenties dan ook zien aan de buitenwereld als ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat je actief bezig bent met online en offline netwerken, zodat mogelijke opdrachtgevers je leren kennen. Voor opdrachtgevers is het belangrijk om te zien dat ze met de juiste zzp-er te maken hebben.

Het regelmatig updaten van een website of sociale media kan als zzp-er enorm helpen bij het verkrijgen van opdrachten. Mogelijke opdrachtgevers waarderen het over het algemeen als ze zien dat een bepaalde zzp-er passie heeft voor zijn werk. Deze competentie heeft alles met communicatie, te maken ondanks dat deze niet perse fysiek hoeft te zijn.

Welke competenties zijn belangrijk als zzp-er

Wanneer het aankomt op competenties als zzp-er zijn er meerdere competenties belangrijk, zoals goede communicatieve vaardigheden, commerciële vaardigheden, netwerkvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, managementvaardigheden, analytisch vermogen en het leervermogen.

In welke volgorde deze competenties precies belangrijk zijn voor een zzp-er is persoonlijk en kan per zzp-er verschillen. Toch zijn al deze verschillende competenties in meer of mindere mate belangrijk voor iedere zzp-er. Ook een schilder zal bijvoorbeeld moeten leren onderhandelen over een prijs en zal naast het goed kunnen schilderen ook communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn. Vooral voor ondernemers die vanuit een eerder vak niet vaak communiceerden met mogelijke opdrachtgevers kan deze omschakeling lastig zijn.

Analytisch vermogen

Het analytisch vermogen als zzp-er is zeker waard om apart te benoemen. Het analytisch vermogen heeft betrekking op het kunnen analyseren van problemen. Het kunnen analyseren is belangrijk als zzp-er, om te kunnen begrijpen welk problemen een mogelijke opdrachtgever precies heeft. Denk bijvoorbeeld aan een opdrachtgever die zijn winst terug ziet lopen of aan een ondernemer die steeds minder bezoekers krijgt op zijn website. Deze opdrachtgever heeft dan ook een probleem dat opgelost moet worden.

Een zzp-er met een goed analytisch vermogen zal dan ook gericht aan het werk gaan om dit probleem te verhelpen. Dit betekent het analyseren van het probleem, verbanden leggen, oorzaken vastleggen en het bieden van een oplossing.

Het analytisch vermogen als zzp-er maakt een belangrijk onderdeel uit van je competenties. Een opdrachtgever heeft een probleem dat opgelost moeten worden. Dit kan natuurlijk betrekking hebben op allerlei branches of zaken, maar als zzp-er is wel belangrijk om te begrijpen dat een bepaald probleem opgelost moet worden.

Moet een zzp-er over alle competenties beschikken

Als zzp-er hoef je zeker niet over alle competenties te beschikken. Er zijn bepaalde beroepsgroepen waarbinnen competenties een grotere rol spelen dan in andere beroepsgroepen. Toch zijn competenties als ondernemer wel zeer belangrijk te noemen. Door bepaalde vaardigheden aan te leren zal een zzp-er groeien als ondernemer, waardoor deze beter en gerichter zaken zal kunnen doen. Leergierigheid is in algemene zin als ondernemer belangrijk te noemen, wat direct van invloed is op je competenties. Het is niet voor niets dat er door het land diverse soorten cursussen en opleidingen aangeboden worden zodat de competenties versterkt worden.

Mijnzzp.nl