Team Mijnzzp

Wanbetalers

Er is door Interpolis een onderzoek uitgevoerd in het kader van de maandelijkse BedrijvenMonitor, waaruit is gebleken dat steeds meer zzp'ers met wanbetalers te maken krijgen. Er is in de maand maart zelfs sprake geweest van een verdubbeling van het aantal ondernemers dat met wanbetalers te maken heeft. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 14% van de zzp'ers. Daar zijn volgens de verzekeraar verschillende redenen voor aan te wijzen, zoals inflatie en stijging van prijzen van grondstoffen.

Inhoudsopgave
Trendbreuk in dalende lijn
Tips om wanbetaling tegen te gaan

Trendbreuk in dalende lijn

Het leek een lange tijd goed te gaan met de betaling van facturen aan zzp'ers. Er was vanaf augustus 2022 zelfs sprake van een dalende lijn van het aantal wanbetalers. De stijging in maart 2023 laat echter zien dat de dalende lijn is doorbroken. Er hebben aan het onderzoek ongeveer tweehonderd ondernemers deelgenomen. Meer dan 30% van de respondenten heeft laten weten zich zorgen te maken over klanten die niet betalen. Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat twee op de drie zzp'ers geen hoger tarief vraagt, ondanks de hoge inflatie en gestegen grondstofprijzen. Het is echter wel van belang dat ondernemers zichzelf niet in de vingers snijden door niet mee te gaan met de stijgende kosten.

Tips om wanbetaling tegen te gaan

Het is in de eerste plaats belangrijk om duidelijk te zijn over zowel de tarieven als met betrekking tot de betalingstermijn. Dit voorkomt discussie over de hoogte van de rekening en over de termijn van betalen. Betaalt een debiteur niet? Dan is het zaak om zo snel mogelijk een herinnering te sturen. Het helpt ook om telefonisch contact op te nemen om je debiteur eraan te herinneren dat de betalingstermijn is verstreken. Vaak betalen de wanbetalers dan alsnog. Mocht er ondanks een herinnering en aanmaning geen betaling volgen dan is het incassotraject de volgende stap. Dit is heel vervelend, maar wel nodig om het geld te krijgen waar je recht op hebt. Een andere optie om wanbetaling te voorkomen, is door de opdrachtgever vooraf een deel te laten betalen. Bij een langere opdracht kan tussentijds dan eveneens een betaling volgen.

Mijnzzp.nl