Team Mijnzzp

Inflatie

Het gemiddelde zzp tarief is niet in overeenstemming met de inflatie. Er is door Tellow een onderzoek uitgevoerd waar 12.000 zelfstandig ondernemers aan hebben deelgenomen. Hieruit is gebleken dat de prijzen van ondernemers met een eenmanszaak gemiddeld 7,3% zijn gestegen in 2022. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft begin 2023 laten weten dat de prijzen voor diensten en goederen gemiddeld 11,6% zijn gestegen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde stijging van het zzp tarief van 7,3% niet in lijn is met de inflatie. De winst van de ondernemers die de tarieven niet verhogen, komt daardoor lager uit.

Inhoudsopgave
Stijging prijzen in 2023
Economische onzekerheid

Stijging prijzen in 2023

Het is dit jaar de verwachting dat de prijzen verder gaan stijgen, maar economen zijn van mening dat de stijging lager is dan verleden jaar. Als zelfstandig ondernemers de prijzen dit jaar niet verder verhogen, trekken de onderzoekers de conclusie dat de winst van zzp'ers verder daalt. Daarom is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers dit jaar de prijzen verder verhogen. De inflatie in 2023 blijft relatief hoog, omdat er nog altijd sprake is van hoge energieprijzen. Leveranciers berekenen deze kosten door aan zzp'ers die tegelijkertijd zelf ook consument zijn en op die manier met hogere prijzen geconfronteerd worden. Als de zzp'ers de prijzen niet verhogen in overeenstemming met de inflatie dan is dat uiteraard dubbel financieel ongunstig te noemen.

Economische onzekerheid

Toch zijn er ondernemers die geen prijsverhoging doorvoeren, wellicht in verband met de economische onzekerheid en terughoudendheid richting klanten. Overigens is het onderzoek ook in andere landen in Europa uitgevoerd bij meer dan honderdduizend bedrijven. Hier is eveneens een trend te zien dat de prijzen die ondernemers hanteren achterblijven op de inflatie. Overigens zijn er uiteraard wel ondernemers met een eenmanszaak die de tarieven eerder al fors hebben verhoogd. Er zijn namelijk sectoren waarin de arbeidskrapte het mogelijk heeft gemaakt om een tariefsverhoging door te voeren. Het gaat hierbij onder meer om zelfstandige automonteurs, net als om lassers en metaalbewerkers. Om er financieel niet verder op achteruit te gaan, is het voor alle zzp'ers belangrijk om dit jaar de tarieven verder te verhogen.

Mijnzzp.nl