Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Als zzp-er is het in de meeste gevallen belangrijk om regelmatig bijscholing te volgen. Als je in loondienst werkzaam bent is het meestal de werkgever, die de kosten voor een opleiding of cursus zal vergoeden. Als zzp-er ben je zelf verantwoordelijk voor het volgen en vergoeden van passende opleidingen en cursussen. Het volgen van opleidingen en cursussen kan als zzp-er behoorlijk in de papieren lopen, omdat beroepsopleidingen over het algemeen niet goedkoop zijn. Het goede nieuws voor zzp-ers is wel dat de meeste opleidingen, cursussen, trainingen en workshops aftrekbaar zijn als ondernemer. Als zzp-er is het net zo als bij werknemers belangrijk om je te blijven ontwikkelen door het regelmatig volgen van passende opleidingen. Ook opdrachtgevers vinden het over het algemeen belangrijk dat zzp-ers aanvullende opleidingen of cursussen blijven volgen.

Een zzp-er die regelmatig opleidingen en/of trainingen volgt laat op een duidelijke manier zien dat de opdrachtgever te maken heeft met een professional. Studiekosten zijn over het algemeen alleen aftrekbaar als de opleiding of cursus te maken heeft met je bedrijf. Met andere woorden moet er een zakelijk belang zijn om de studiekosten te mogen aftrekken als ondernemer.

Opleiding of cursus volgen

Zzp-ers kunnen verschillende opleidingen en cursussen volgen, die in sommige gevallen volledig aftrekbaar zijn. Opleidingen die volledig aftrekbaar zijn vallen over het algemeen onder de noemer studiekosten voor je bedrijf. Dit houdt in dat het een noodzakelijke opleiding betreft, die nodig is om je kennis op peil te houden binnen je vakgebied. Dit soort opleidingen wordt gezien als zakelijke kosten, die je volledig mag aftrekken van de winst uit je onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reiskosten, de verblijfskosten en aan alle vakliteratuur die nodig is voor de studie. Omdat het zakelijke kosten betreft is ook de btw volledig aftrekbaar. Als zzp-er is het wel belangrijk om alle bonnetjes en facturen te bewaren om problemen te voorkomen. Om misverstanden te voorkomen kan het wel belangrijk zijn om navraag te doen bij een belastingadviseur.

Wanneer zijn studiekosten niet aftrekbaar

Als je als zzp-er een opleiding of cursus volgt die onder de noemer scholingskosten valt, is het belangrijk om de kosten van de opleiding of cursus op te geven als aftrekpost voor de inkomstenbelasting en niet op te voeren als zakelijke studiekosten. Scholingskosten mogen dus niet afgetrokken worden van de winst uit je onderneming. Ook het terugvorderen van de btw is bij scholingskosten niet mogelijk, omdat scholingskosten gezien worden als privé-investering. De termen scholingskosten en zakelijke studiekosten kunnen in de praktijk nogal eens verwarring oproepen bij ondernemers. Zakelijke studiekosten moeten gezien worden als opleidingen en cursussen, die nodig zijn om je vakkennis op peil te houden. Scholingskosten heeft daarentegen meer betrekking op het uitbreiden van kennis. Denk bijvoorbeeld aan een zzp-er, die een aanvullende opleiding volgt om nieuwe vakkennis op te doen.

Scholingskosten

Bij scholingskosten kan alleen het lesgeld, collegegeld, cursusgeld en examengelden afgetrokken worden. Ook verplichte leer- en beschermingsmiddelen mogen over het algemeen afgetrokken worden. Andere kosten, zoals de reiskosten of de verblijfskosten, zijn niet aftrekbaar als we spreken van scholingskosten. Omdat opleidingen in sommige gevallen gedeeltelijk onder zakelijke studiekosten vallen, kan het voorkomen dat opleidingen gedeeltelijk van de winst afgetrokken mogen worden. Een opleiding of cursus, die aangemerkt moet worden als hobby zal in de meeste gevallen niet aftrekbaar zijn als zzp-er. Dit is wel persoonlijk, omdat een tuinman, bloemist of vinoloog wel belang kunnen hebben bij een hobbymatige cursus.

Waarom bijscholing volgen

Als zzp-er is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen door het volgen van passende opleidingen en cursussen. Er worden tegenwoordig veel verschillende opleidingen en cursussen aangeboden door verschillende opleidingsinstituten. Ook voor het volwassenenonderwijs zijn er voldoende opleidingen beschikbaar, die zzp-ers op een goede manier kunnen helpen met hun carrière. Zoals eerder omschreven is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen, zodat mogelijke opdrachtgevers zien dat ze te maken hebben met een goed gemotiveerde zzp-er. Als zzp-er is het in alle gevallen wel belangrijk om de studiekosten op de juiste manier op te geven om mogelijke problemen te voorkomen. Het belangrijkste verschil met betrekking tot de studiekosten van een opleiding of cursus zit hem in de soort opleiding. Alleen zakelijke studiekosten mogen volledig afgetrokken worden van de winst. Bij twijfel is het als zzp-er raadzaam om je boekhouder te raadplegen.

Mijnzzp.nl