Team Mijnzzp

Scholingsaftrek

Met ingang van 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk voor werkenden en werkzoekenden om van de fiscale aftrek scholingskosten gebruik te maken. Er komt een andere regeling voor in de plaats, namelijk het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie). Dit is een subsidieregeling die per 1 maart 2022 actief wordt en waar je ook als ondernemer gebruik van kan maken.

Inhoudsopgave
STAP-budget: maximaal 1.000 euro
Waarom een aanpassing?
Beschikbare opleidingen

STAP-budget: maximaal 1.000 euro

Het STAP-budget voorziet in de mogelijkheid om 1.000 euro subsidie te krijgen als werkende of werkzoekende om een opleiding, cursus of training te volgen. Dit met als doel om optimaal voor de arbeidsmarkt inzetbaar te blijven. Zo is het onder meer mogelijk om een mbo-diploma te halen of om je op een andere manier te ontwikkelen om vooruit te komen op de arbeidsmarkt.

Waarom een aanpassing?

Er is voor gekozen om het STAP-budget in te voeren en de scholingsaftrek te laten vervallen om reden dat de verwachting is dat degene die het nodig hebben er meer gebruik van gaan maken. Er wordt maar weinig gebruikgemaakt van de fiscale aftrek scholingskosten door de groep die er juist het meeste baat bij heeft. Dat komt onder meer om dat de financiële situatie het veelal niet toelaat om een cursus, training of opleiding te volgen. Het STAP-budget stelt iedereen in staat om zelf een keuze te maken voor het volgen van een cursus, training of opleiding.

Beschikbare opleidingen

Het is niet zo dat je als ondernemer de gelegenheid hebt om zomaar een cursus, opleiding of training te volgen. Er komt namelijk een speciale lijst met opleidingen waar een keuze uit te maken valt. De aanbieders van scholing dienen daarbij aan strenge eisen te voldoen. Indien de scholingsactiviteiten bij DUO in het scholingsregister staan, is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor maximaal 1.000 euro.

De hoogte van de te verstrekken subsidie is daarbij overigens afhankelijk van de scholingskosten. Het is wel mogelijk om elk jaar opnieuw een subsidie aan te vragen voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Het STAP-budget is vanaf 1 maart 2022 via het UWV aan te vragen.

Mijnzzp.nl