Team Mijnzzp

Werkkapitaal

Wil je als zzp'er je bedrijf laten groeien, een nieuw verdienmodel starten of heb je geld nodig om je financiële lasten te betalen? Er zijn voor de laatstgenoemde situatie mogelijkheden om als zzp'er aan financiële verplichtingen tegemoet te komen met de financiering van werkkapitaal. Dit is dus geen kapitaal om bedrijfsmiddelen te kopen of om een bedrijfswagen aan te schaffen. Bij werkkapitaal draait het om geld waarmee je bijvoorbeeld leveranciers betaalt net als operationele kosten van je bedrijf.

Inhoudsopgave
Wat is werkkapitaal?
Werkkapitaal berekenen
Rekening courant krediet

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil in de uitkomst tussen vlottende activa en vlottende passiva. Debiteuren, voorraadbeheer en liquide middelen zijn vlottende activa. Kortlopende schulden en crediteuren zijn vlottende passiva. Werkkapitaal is in ieder bedrijf belangrijk, omdat je daarmee in staat bent om dagelijkse kosten te betalen. Het komt echter voor dat je te maken krijgt met een tekort aan werkkapitaal. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat je de rekening van de leverancier niet meer kan betalen. Op het moment dat er een tekort lijkt te ontstaan, is het de moeite waarde om als zzp'er de keuze te maken voor werkkapitaal financieren.

Werkkapitaal berekenen

De hoogte van het werkkapitaal is geen vaststaand bedrag, want dit wisselt mogelijk op dagelijkse basis. Het is in ieder geval belangrijk te voorkomen dat er een negatief werkkapitaal ontstaat. Dan is het in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk om te voldoen aan financiële verplichtingen. Daarom is het belangrijk om het werkkapitaal te berekenen. Je ziet dan hoeveel je nodig hebt als financiering voor het werkkapitaal.

Rekening courant krediet

Een eenvoudige manier van werkkapitaal financieren als zzp'er is door gebruik te maken van een rekening courant krediet. Daar zijn verschillende vormen van beschikbaar, zoals de mogelijkheid om rood te staan op je zakelijke bankrekening. Je krijgt dan de mogelijkheid om tot een bepaalde limiet geld op te nemen. Het voordeel is dat alleen rente betaalt over het bedrag dat je als financiering opneemt. Werk je samen met leveranciers dan bestaat ook de mogelijkheid om een leverancierskrediet te nemen. Je maakt dan afspraken met de leverancier, zoals een langere termijn om aan de betalingsverplichting te voldoen. Er zijn ook andere opties voor het financieren van werkkapitaal, zoals door middel van crowdfunding.

Mijnzzp.nl