Team Mijnzzp

USB bitcoins

Er zijn steeds meer mensen en bedrijven slachtoffer van cybercrime. Er zijn ook steeds meer verzekeraars die een cybercrime verzekering aanbieden. Het is de vraag of je als ondernemer alle risico’s dient te verzekeren, zoals tegen cybercrime risico’s. Verschillende risico’s zijn bijvoorbeeld al op een andere manier verzekerd. Zo voorzien banken doorgaans al in een vergoeding indien er sprake is geweest van fraude met online betalingen. Daarom is het belangrijk om eerst te kijken hoe groot de risico’s zijn en welke dekking een cyberverzekering precies biedt.

Inhoudsopgave
100% beveiliging is niet mogelijk
Dekking van een cyberverzekering
Schadevergoeding

100% beveiliging is niet mogelijk

Het staat in elk geval vast dat het voor geen enkel bedrijf mogelijk is om cybercrime of datalekken 100% te voorkomen. Bedrijven zijn onder meer kwetsbaar voor ransomware net als voor hacks en virussen. Een jaar geleden is 68% van de bedrijven in Nederland op een of andere manier slachtoffer geweest van cybercrime. Dat is uit een internationaal onderzoek gebleken. Indien je bedrijf slachtoffer is van cybercrime heeft dat mogelijk verstrekkende gevolgen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de financiële schade, maar ook ten aanzien van het imago en integriteit van je bedrijf.

Dekking van een cyberverzekering

Sluit je als ondernemer een cyberverzekering af dan is er sprake van een gedeeltelijke dekking van financiële gevolgen. Bijvoorbeeld als de schade door een cyberaanval is ontstaan, zoals door een datalek, virus of hack. Cybercrime zorgt mogelijk ook voor schade aan derden. De cyberverzekering dekt niet alleen de schade voor je bedrijf, maar voorziet ook in de aansprakelijkheid voor schade aan andere partijen. Ook is er sprake van dekking tegen bedrijfsschade net als dekking tegen de financiële gevolgen van crisismanagement.

Schadevergoeding

De dekking varieert uiteraard per verzekeraar net als de hoogte van de schadevergoeding. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er bij digitale afpersing een vergoeding volgt tot 25% van de schade van het verzekerd bedrag. Bij cyberdiefstal is het mogelijk dat er een vast maximaal bedrag als schadevergoeding per gebeurtenis geldt. Dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld telefoon hacking. Twijfel je of je als ondernemer een cyberverzekering moet afsluiten? In dat geval is het altijd handig om een cyber risicoscan te laten uitvoeren.

Ondernemer worden

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl