Team Mijnzzp

Belasting

Er zijn meerdere manieren om de belastingdruk als zzp'er te verminderen. Je bent wellicht vast al bekend met de fiscale voordelen van de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit de zelfstandigenaftrek van € 3.750 in 2024 en uit de startersaftrek van € 2.123. Het van toepassing zijnde bedrag mag je in minder brengen op je winst uit onderneming. Daar komt de aftrek van de mkb-winstvrijstelling ook nog bij met een percentage van  13,31% in 2024. Je trekt dan wel eerst de ondernemersaftrek af van de winst uit onderneming voordat je het percentage toepast. Deze aftrekposten zijn algemeen bekend, maar de belastingdruk is als zzp'er verder te verminderen met onderstaande tips.

Inhoudsopgave
Trek bedrijfskosten af
Investeer met fiscaal voordeel

Trek bedrijfskosten af

Je maakt als ondernemer gedurende het jaar allerlei kosten en een groot aantal van deze zakelijke kosten zijn aftrekbaar. Huur je bijvoorbeeld een bedrijfspand, dan mag je de betaalde huur als bedrijfskosten opvoeren. Er zijn ook kosten die je door middel van afschrijving over meerdere jaren kan aftrekken, zoals wanneer je een bedrijfswagen aanschaft. Bij een combinatie van een privé en zakelijk karakter, mag je het privédeel niet aftrekken. Bij een investering in bedrijfsmiddelen die meer dan 2 jaar gebruikt worden in je onderneming geldt dat je deze moet afschrijven. Hierop is wel een uitzondering en dat is wanneer het bedrag voor een bedrijfsmiddel beneden € 450 blijft.  Maak je studiekosten om je vakkennis bij te houden, dan zijn deze kosten aftrekbaar, maar wel alleen als het om een studie gaat die nodig is om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Investeer met fiscaal voordeel

Je hebt als zzp'er nog meer mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen, zoals door fiscaal gunstig te investeren. Er zijn verschillende opties om daar optimaal van te profiteren, zoals met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je hebt als zzp'er in een jaar misschien meerdere bedrijfsmiddelen nodig en als deze elk meer kosten dan € 450 dan kom je wellicht voor deze aftrek in aanmerking. Het totale bedrag moet voor dit jaar dan wel boven de € 2.800 uitkomen. Verder is het ook aan te raden om te kijken of er voor een bepaalde investering een subsidie voor ondernemers beschikbaar is.

Mijnzzp.nl