Team Mijnzzp

Winkel

Er zijn verschillende mogelijkheden om een investeringsaftrek toe te passen. Een dergelijke aftrek zorgt voor het verlagen van je fiscale winst. Daardoor betaal je uiteindelijk minder belasting. Een van de opties is om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe te passen. Je dient dan wel ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting. Bij het kopen van bedrijfsmiddelen heb je de mogelijkheid gebruik te maken van de KIA regeling.

Inhoudsopgave
Wat is de KIA regeling?
Bedrijfsmiddelen die voor KIA in aanmerking komen
Is het bedrag hoger?

Wat is de KIA regeling?

De KIA vormt een fiscale aftrekpost voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen, waarbij er een minimaal bedrag van toepassing is. Dat bedrag is 450 euro per bedrijfsmiddel. Is het bedrag lager? Dan zijn de kosten voor het bedrijfsmiddel eveneens aftrekbaar, maar is de KIA niet van toepassing. De hoogte van de fiscale aftrek is van de totale investering van je bedrijf afhankelijk.

Het gaat dan om de investeringen die in een boekjaar zijn gedaan. Overigens zijn er een aantal bedrijfsmiddelen die niet voor de KIA in aanmerking komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om woonhuizen, effecten en personenauto’s die niet voor beroepsvervoer zijn bestemd.

Bedrijfsmiddelen die voor KIA in aanmerking komen

Er zijn allerlei bedrijfsmiddelen die voor KIA regeling in aanmerking komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een computer of aan het kopen van kantoormeubelen en een mobiele telefoon. Iedere investering dient in elk geval het bedrag aan 450 euro te boven te gaan.

De hoogte van de totale investering dient in ieder geval 2.400 euro in een boekjaar te zijn. Er is een tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek beschikbaar bij de Belastingdienst die laat zien wat de fiscale aftrek is. Bijvoorbeeld 28% van het investeringsbedrag als dat gelegen is tussen 2.401 euro en 58.238 euro.

Is het bedrag hoger?

In dat geval geld een aftrek van 16.307 euro voor een investering tot maximaal 107.848. Deze bedragen zijn op het boekjaar 2020 van toepassing. Indien van toepassing zijn er ook nog andere vormen van investeringsaftrek toe te passen.

Het gaat dan om de milieu-investeringsaftrek of wel MIA en VAMIL en om een energie-investeringsaftrek ofwel EIA. Er is vaak sprake van het combineren van deze twee regelingen. Bijvoorbeeld bij investeringen in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst.

Boekhouden

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudprogramma voorkom je het risico op fouten in de boekhouding.

Ook de Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhoudsoftware.

Zie ook onze handige calculator om afschrijvingen te berekenen

Berekening boekwaarde en afschrijvingen maken:

Mijnzzp.nl